HELSENORGE

Presentasjonar

Her kan du finne presentasjonar frå ulike faglige arrangement og konferansar som vart arrangert av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

Kurs om Pasienttryggleik i Helse Bergen 03.10.16

3. oktober holdt vi seminar om kvalitetsforbedring med et særlig fokus på implementeringsarbeid og målinger.

Kursholder var Jacob Anhøj, overlege ved Rigshospitalet i København.

Andre presentasjoner

Fagdag for kvalitets- og forskingsregistre i Helse Bergen 30.08.16

3o. august ble det arrangert ein fagdag for kvalitets- og forskingsregistre i Helse Bergen på Kurs og konferansesenteret Bikuben.  Det var stort oppmøte og engasjement. Hovedtema var juridiske krav til registrene.  Programmet fra kl. 10.00 - 13.30 var  for alle registre, inkludert registre i etablerings- og opplæringsfasen. Innholdet i programmet fra kl. 13.30 - 14.00 var særskilt rettet mot kvalitetsregistre med nasjonal status der temaet var bruk av registerdata i forbedringsarbeid. Det er økte krav til kvalitetsregistre med nasjonal status om bruk av registerdata i kvalitetsforbedringsarbeid.  I løpet av høsten planlegges det lignende fagdager/møter i de andre lokale foretakene i Helse Vest.

Frå  Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest: 

Fann du det du leita etter?