Rådgjevning for undersøkingar om brukarerfaringar

Fagsenteret vårt tilbyr rådgjeving og bistand til avdelingar som ønskjer å gjennomføre undersøkingar om brukarane og/eller pasientane sine erfaringar.

Vi kan mellom anna bidra med:

  • Rådgjeving i høve til val av skjema
  • Rådgjeving i høve til val av innsamlingsmetode 
  • Rådgjeving i høve til rapportskriving
  • Rådgjeving knytt til bruk av verktyet Corporater Surveyor

Det vert også arbeidd med:

  • Revidering av spørjeskjema nytta til pasienterfaringsundersøkingar 

Kortversjon av spørjeskjema innanfor ulike spesialitetar

Personvernombodet i Helse Bergen


 

Fann du det du leita etter?