Vellukka kurs i kvalitetsforbedringsteori og metodikk

Det var godt oppmøte på kurset om kvalitetsforbedringsteori. Innlegga vart halde av overlege Jacob Anøj ved Rigshospitalet i København.

Målgruppen for kurset var helsepersonell som arbeider med implementering av tiltak for å betre pasientsikkerheten i Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Temainnlegg på seminaret var bl.a. kvalitetsforbedring som metode og bruk av kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedringsarbeid.

Alle presentasjonene frå dette seminaret (og andre) finn du i denne oversikta frå Fagsenter for medisinske kvalitetsregister.

Presentasjonar

Kurset fant stad 3. oktober på Clarion Hotell Bergen Airport