Utlysing av stimuleringsmidlar til lokale og regionale medisinske kvalitetsregister i Helse Vest 2017

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister lyser med dette ut stimuleringsmidlar for tildeling til medisinske kvalitetsregister som er forankra i helseregionen. Utlysinga blir gjort på vegne av Helse Vest. Formålet er å bidra til at kvalitetsregister blir etablert og nytta til forbetring eller trygging av helsetenestene.

For kriterier til tildelinga og søknadsbeløp sjå heile utlysinga her.

Søknadsskjema

Søknadsskjema fyllest ut elektronisk ved å bruke denne lenkja: https://goo.gl/forms/a4IvMFZR9osllok42

Det anbefalast å bruke «Chrome» som nettlesar. Det er mogeleg å endre i søknadsskjema fram til søknadsfristen. Det gjer du slik: du får ein e-post etter fyrste registrering med kopi av svara du har lagt inn. Øvst i e-posten står det «ENDRE SVARET». Trykk på denne for å opne søknadsskjema igjen. For best layout; kopier lenkja inn i Chrome nettlesaren. Sjå også rettleiar til søknadsskjema .

Søknadsfristen er 3.4.2017.  Ev. vedlegg og spørsmål kan sendes til kvalitetsregistre@helse-vest.no