Fagsenter for medisinske register i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest er ein serviceinstans for oppretting og drift av medisinske kvalitetsregistre. 

Alle kvalitetsregister skal meldast til Fagsenteret for å komme offisielt med i Helse Vest sin kvalitetsregisterportefølje.

Fagsenteret for kvalitetsregistre i Helse Vest kan tilby oppstartsmøte med nye register og rådgivande møte med eksisterande register. Vi held og  oversikt over kvalitetsregistre i regionen.  

Vi har kompetanse innan:

  • Registerbygging og registerteori 
  • Jus og formelle krav til register 
  • IKT og tekniske databaseløysingar i samarbeid med Helse Vest IKT
  • Statistikk og dataanalyse
  • Kvalitetsforbetringsmetodikk


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Det er eit nært samarbeid mellom servicemiljøa i dei fire helseregionane. Det interregionale servicemiljøet ledes av Helse Nord og Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE).

Kontakt oss

E-post
kvalitetsregistre@helse-vest.no

Fagleiar
Kari Guldbrandsøy
Tlf: 55 97 55 59 

Registerrådgivar
Marie Wåtevik
Tlf: 55 97 07 98

Registerrådgivar
Linn Jeanette Waagbø
Tlf: 55 97 08 22

Registerrådgivar

Hilde Skjerve

Tlf: 55 97 44 38

IKT-rådgivar 
Stephan Bruland
Tlf: 55 97 55 56

Spesialrådgivar/jurist
Monica Skagen
Tlf: 55 97 08 20

Rådgivar
Lena Kristin Bache-Mathiesen

Biostatistikar
Karl Ove Hufthammer
Tlf: 55 97 54 50

Rådgivar 
Bernt Olav Økland

Spesialkonsulent
Dan A. Fosse

Postadresse: 
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking
Postboks 1400

5021 Bergen

Strategi

Den nye strategien for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016- 2020 er vedtatt av styret i Helse Vest (Styresak 01417). Strategien gjelder for arbeidet med nasjonale, regionale og lokale registre, men det er lagt vekt på de særskilte nasjonale kravene som gjelder for registrene med nasjonal status. Bruk av data fra kvalitetsregistre til forbedringsarbeid, styring og forskning er gjennomgående vektlagt. 

Strategi 2016-2020

Nyheitsbrev

Abonner på nyheitsbrev frå fagsenteret

Nyheitsbrev nr. 4 2017https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 4 2017.pdfNyheitsbrev nr. 4 2017
Nyheitsbrev nr. 3 2017https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 3 2017.pdfNyheitsbrev nr. 3 2017
Nyheitsbrev nr. 2 2017https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 2 2017.pdfNyheitsbrev nr. 2 2017
Nyheitsbrev nr. 1 2017https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 1 2017.pdfNyheitsbrev nr. 1 2017
Nyheitsbrev 2016 nr 3https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2016 nr 3.pdfNyheitsbrev 2016 nr 3
Nyheitsbrev 2016 nr 2https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2016 nr 2.pdfNyheitsbrev 2016 nr 2
Nyheitsbrev 2016 nr 1https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2016 nr 1.pdfNyheitsbrev 2016 nr 1
Nyheitsbrev 2015 nr 3https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2015 nr 3.pdfNyheitsbrev 2015 nr 3
Nyheitsbrev 2015 nr 2https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2015 nr 2.pdfNyheitsbrev 2015 nr 2
Nyheitsbrev 2015 nr 1https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2015 nr 1.pdfNyheitsbrev 2015 nr 1
Nyheitsbrev 2014 nr 4https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2014 nr 4.pdfNyheitsbrev 2014 nr 4
Nyheitsbrev 2014 nr 3https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2014 nr 3.pdfNyheitsbrev 2014 nr 3
Nyheitsbrev 2014 nr 2https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2014 nr 2.pdfNyheitsbrev 2014 nr 2
Nyheitsbrev 2014 nr 1https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter for medisinske registre/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2014 nr 1.pdfNyheitsbrev 2014 nr 1

Skjema og maler

Rettleiar 

Registre

Føringar for arbeidet med kvalitetsregistre

Resultater og rapport 

Presentasjonar

Her kan du finne presentasjonar frå ulike faglige arrangement og konferansar som vart arrangert av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.


Aktuelt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.