Team for digital læring

God kompetanse blant våre medarbeidarar er grunnlaget for kvalitet og tryggleik i helsearbeid. Gjennom bruk av digitale læringsressursar kan kompetansen aukast og vedlikehaldas på ein god og ressurseffektiv måte. Helse Vest har vore ein pionéri satsinga på e-læring i spesialisthelsetenesta, og Haukeland universitetssjukehus var det første sjukehuset i Noreg med digital læringsplattform for sine tilsette. Helse Vest sitt Team for digital læring har kompetanse innan pedagogikk,  grafisk utforming og teknisk utvikling. Vi muliggjer og kvalitetssikrar kurs frå byrjing til ferdigstilling. Målet er å underbygge Helse Vest sine kompetansemålsetningar.

Fann du det du leita etter?