LMS-kurs A-Å

Læringstilbod for pasientar og pårørande

Læringstilbod ved LMS i Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar. LMS har ein koordinerande rolle i utviklinga av tilbodet.

​​

Saknar du noko? 

Brukarorganisasjonar og fagpersonale i helsetenesta som ser behov for nye opplæringstilbod, er velkomne til å ta kontakt med oss, på e-post lms@helse-bergen.no eller telefon 55 97 47 80. 

LMS formidlar kontakt til relevante avdelingar ved sjukehus, brukarorganisasjonar og andre ressursar og koplar partane som trengs for å utvikle gode tilbod. 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.