Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

LMS-kurs

Grunnet koronasituasjonene er LMS stengt for all aktivitet på ettermiddag og kveld intill videre. 

Sjå helsenorge.no for informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling ol.

Læringstilbod ved Lærings- og og meistringssenteret Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar. LMS har ein koordinerande rolle i utviklinga av tilbodet.

LMS-Bergen er universell utformet, dette innbefatter blant annet at det kan være førerhunder tilstede hos oss.

Skulle noen være allergisk mot hunder må dere informere oss i god tid før kurs eller møter.


Kontaktinformasjon:
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no

For brukarrepresentantar

Kurset er for deg som deltek som brukarmedvirkar i utviklinga av lærings – og meistringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller skal til med dette.

Kompetansekurs for brukerrepresentanter.pdf

For helsepersonell

Informasjon vedr. helsepedagogikk kommer

Tilvisningsskjema for henvisande legar

 

Kontaktpersoner kommunalt lærings og mestringsnettverk

Lokalt Læring- og mestringsnettverk

Nordvestland
Bente Karin Bø Taule
Tenesteleiar Helsehuset,
Radøy kommune
Bente.Bo.Taule@alver.kommune.no

Bergensregionen
Linn Jeanette Waagbø
Frisklivs-og meistringskoordinator
Øygarden kommune

 
Bergen kommune
Oddbjørg Utheim Løken
Avdelingsleder Frisklivs- og mestringssenteret
Bergen kommune 

Voss lokalsykehus område
Voss kommune
Ingegjerd Pedersen Lid
Leder for stab og forvaltningsavdelingen
Leder for koordinerende enhet
Kvam kommune
inpl@kvam.kommune.no

Brukerutvalget
Hans Fevang
Brukerrepresentant
Brukerutvalget Haukeland universitetssykehus
hans.fevang@helse-bergen.no

Lærings og mestringssenteret i Bergen
Marie Tjelta
Leder
Lærings og mestringssenteret i Bergen
marie.tjelta@helse-bergen.no
.Alle våre faste LMS-kurs:

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksnehttps://helse-bergen.no/arrangementer/addison-binyrebarksvikt-hormonsvikt-for-vaksneAddison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksneKurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.
Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMDhttps://helse-bergen.no/arrangementer/aldersrelatert-makula-degenerasjon-amdAldersrelatert makula - degenerasjon - AMDKurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.
Bekhterev (Spondyloatritt)https://helse-bergen.no/arrangementer/bekhterev-spondyloatrittBekhterev (Spondyloatritt)Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.
Binyrebarksvikt hos barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/arrangementer/binyrebarksvikt-hos-barn-og-ungdomBinyrebarksvikt hos barn og ungdomKurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.
Cochlea Implantathttps://helse-bergen.no/arrangementer/cochlea-implantatCochlea ImplantatKurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.
Cøliaki - kurs for vaksnehttps://helse-bergen.no/arrangementer/coliaki-kurs-for-vaksneCøliaki - kurs for vaksneKurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.
Cøliaki pårørande til barnhttps://helse-bergen.no/arrangementer/coliaki-parorande-til-barnCøliaki pårørande til barnKurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.
Demens pårørandekurshttps://helse-bergen.no/arrangementer/demens-parorandekursDemens pårørandekursKurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.
Diabetes 2https://helse-bergen.no/arrangementer/diabetes-2Diabetes 2Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.
Diabetes Barn og pårørandehttps://helse-bergen.no/arrangementer/diabetes-barn-og-parorandeDiabetes Barn og pårørandeTilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.
Eksem - kurs for foreldre til barn med eksemhttps://helse-bergen.no/arrangementer/eksem-kurs-for-foreldre-til-barn-med-eksemEksem - kurs for foreldre til barn med eksemPå dette kurset er målgruppen fortrinnsvis foreldre/foresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.
Grønn stær - Glaucomhttps://helse-bergen.no/arrangementer/gronn-ster-glaucomGrønn stær - GlaucomKurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.
Helsepedagogikkhttps://helse-bergen.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkTreng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?
Hjerneslaghttps://helse-bergen.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.
Hjernesvulsthttps://helse-bergen.no/arrangementer/hjernesvulstHjernesvulstDette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.
Hofte- og kneartrose kurshttps://helse-bergen.no/arrangementer/hofte-og-kneartrose-kursHofte- og kneartrose kursKurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.
Hudsjukdomhttps://helse-bergen.no/arrangementer/hudsjukdomHudsjukdomKurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.
Hypothyreosehttps://helse-bergen.no/arrangementer/hypothyreoseHypothyreoseKurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.
Høyrselskurshttps://helse-bergen.no/arrangementer/hoyrselskursHøyrselskursGruppebasert opplæring av pasient og pårørande om hørsel.
IBS - Å leve med irritabel tarmhttps://helse-bergen.no/arrangementer/ibs-a-leve-med-irritabel-tarmIBS - Å leve med irritabel tarmKurset er for personar med IBS/og eller pårørande.
ICD - Å leve med hjertestartarhttps://helse-bergen.no/arrangementer/icd-a-leve-med-hjertestartarICD - Å leve med hjertestartarKurset er for pasientar og deira pårørande.
Juvenil Idiopatisk Artritt ungdomhttps://helse-bergen.no/arrangementer/juvenil-idiopatisk-artritt-ungdomJuvenil Idiopatisk Artritt ungdomEin dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.
Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald https://helse-bergen.no/arrangementer/kreft-kurs-for-deg-som-vil-fokusere-pa-sunt-kosthald-Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?
Leddgikt RAhttps://helse-bergen.no/arrangementer/leddgikt-raLeddgikt RAKurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.
Lungekrefthttps://helse-bergen.no/arrangementer/lungekreftLungekreftKurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.
MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørandehttps://helse-bergen.no/arrangementer/ms-kurs-for-nydiagnostiserte-og-parorandeMS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørandeKurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.
MS – Oppdateringskurshttps://helse-bergen.no/arrangementer/ms-oppdateringskursMS – OppdateringskursKurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir
Morbus Crohnhttps://helse-bergen.no/arrangementer/morbus-crohnMorbus CrohnKurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.
Myelomatosehttps://helse-bergen.no/arrangementer/myelomatoseMyelomatosePasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.
Nyresvikthttps://helse-bergen.no/arrangementer/nyresviktNyresviktKurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.
OSAS - Søvnapnéhttps://helse-bergen.no/arrangementer/osas-sovnapnOSAS - SøvnapnéKurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.
Osteoporosehttps://helse-bergen.no/arrangementer/osteoporoseOsteoporoseKurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.
Parkinson sjukdom. For deg som har levd med sjukdomen over tid og dine pårørande. https://helse-bergen.no/arrangementer/parkinson-sjukdom-for-deg-som-har-levd-med-sjukdomen-over-tid-og-dine-parorande-Parkinson sjukdom. For deg som har levd med sjukdomen over tid og dine pårørande. Kurset er for pasientar med parkinson og deira pårørande.
Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande. https://helse-bergen.no/arrangementer/parkinson-sjukdom-for-nydiagnostiserte-pasientar-og-deira-parorande-Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande. Kurset er for nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande.
Psoriasisartritthttps://helse-bergen.no/arrangementer/psoriasisartrittPsoriasisartrittKurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.
Skoliosehttps://helse-bergen.no/arrangementer/skolioseSkolioseKurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande
Starthjelp - om familie og meistringhttps://helse-bergen.no/arrangementer/starthjelp-om-familie-og-meistringStarthjelp - om familie og meistringKurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.
Stomi - Å leve med stomihttps://helse-bergen.no/arrangementer/stomi-a-leve-med-stomiStomi - Å leve med stomiKurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent colostomi/ileostomi og dine pårørende.
Svulst på balansenervenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/svulst-pa-balansenervenSvulst på balansenervenKurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.
Tinnitushttps://helse-bergen.no/arrangementer/tinnitusTinnitusKurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.
Tinnitus - oppfølginghttps://helse-bergen.no/arrangementer/tinnitus-oppfolgingTinnitus - oppfølgingKurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.
Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)https://helse-bergen.no/arrangementer/uavklarte-smerter-i-kjeve-ansikt-tmdUavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)Kurs for pasienter med uavklarte smerter i kjeve/ ansiktet og deres pårørende.
Ulcerøs colitthttps://helse-bergen.no/arrangementer/ulceros-colittUlcerøs colittKurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.
Urinsyregikthttps://helse-bergen.no/arrangementer/urinsyregiktUrinsyregiktKurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

Fann du det du leita etter?