Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

LMS-kurs

Grunnet koronasituasjonene er LMS stengt for all aktivitet på ettermiddag og kveld intill videre. 

Sjå helsenorge.no for informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling ol.

Læringstilbod ved Lærings- og og meistringssenteret Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar. LMS har ein koordinerande rolle i utviklinga av tilbodet.

LMS-Bergen er universell utformet, dette innbefatter blant annet at det kan være førerhunder tilstede hos oss.

Skulle noen være allergisk mot hunder må dere informere oss i god tid før kurs eller møter.


Kontaktinformasjon:
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no

For brukarrepresentantar

Kurset er for deg som deltek som brukarmedvirkar i utviklinga av lærings – og meistringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller skal til med dette.

Kompetansekurs for brukerrepresentanter.pdf

For helsepersonell

Informasjon vedr. helsepedagogikk kommer

Tilvisningsskjema for henvisande legar

 

Kontaktpersoner kommunalt lærings og mestringsnettverk

Lokalt Læring- og mestringsnettverk

Nordvestland
Bente Karin Bø Taule
Tenesteleiar Helsehuset,
Radøy kommune
Bente.Bo.Taule@alver.kommune.no

Bergensregionen
Linn Jeanette Waagbø
Frisklivs-og meistringskoordinator
Øygarden kommune

 
Bergen kommune
Oddbjørg Utheim Løken
Avdelingsleder Frisklivs- og mestringssenteret
Bergen kommune 

Voss lokalsykehus område
Voss kommune
Ingegjerd Pedersen Lid
Leder for stab og forvaltningsavdelingen
Leder for koordinerende enhet
Kvam kommune
inpl@kvam.kommune.no

Brukerutvalget
Hans Fevang
Brukerrepresentant
Brukerutvalget Haukeland universitetssykehus
hans.fevang@helse-bergen.no

Lærings og mestringssenteret i Bergen
Marie Tjelta
Leder
Lærings og mestringssenteret i Bergen
marie.tjelta@helse-bergen.no
.Alle våre faste LMS-kurs:

Fann du det du leita etter?