LMS-kurs

Læringstilbod for pasientar og pårørande

Læringstilbod ved LMS i Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar. LMS har ein koordinerande rolle i utviklinga av tilbodet.

For brukarrepresentantar

Kurset er for deg som deltek som brukarmedvirkar i utviklinga av lærings – og meistringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller skal til med dette.

Informasjon til brukarrepresentantar

For helsepersonell

Informasjon om kompetansemodular (pdf)

Tilvisningsskjema for henvisande legar

Tilvisningsskjema for legar (pdf)

 

Alle våre faste LMS-kurs:


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.