E-læringsteamet

God kompetanse blant våre medarbeidarar er grunnlaget for kvalitet og tryggleik i helsearbeid. Gjennom nettbaserte kurs kan kompetansen aukast og vedlikahaldast på ein god og kostnadseffektiv måte. Haukeland universitetssjukehus har vore pionér i satsing på e-læring i spesialisthelsetenesta og var det første sjukehuset i Noreg med digital læringsplattform for sine tilsette. Med lang fartstid har e-læringsteamet pedagogisk kompetanse, kompetanse innan grafisk utforming og teknisk utvikling. Vi er leiarar for realisering av kurs frå byrjing til ferdigstilling.

Les meir om E-læringsteamet

E-læringsteamet

Teamet speler også ei sentral rolle regionalt ved at funksjon som regional koordinator for nettstøtta læring i Helse Vest er tilslutta. Alle regionale kurs vert produsert i regi av e-læringsteamet i Helse Bergen gjennom eit aktivt samarbeid med dei øvrige helseforetaka i regionen.

Kontakt oss

Leder E-læringsteamet
Truls Nytun

Rådgjevar
Rachael Tufft

Rådgjevar
Ingvild Vikesund Peason

Rådgjevar
Kristian Fredrik Lønø Amlie

Konsulent
Thomas Hatlebrekke

Kontakt

Oppmøtestad
Lærings- og mestringssenteret i Bergen,
Ulriksdal Helsepark, 4. etasje
Ulriksdal 2
5009 Bergen