E-læringsteamet

God kompetanse blant våre medarbeidarar er grunnlaget for kvalitet og tryggleik i helsearbeid. Gjennom nettbaserte kurs kan kompetansen aukast og vedlikahaldast på ein god og kostnadseffektiv måte. Haukeland universitetssjukehus har vore pionér i satsing på e-læring i spesialisthelsetenesta og var det første sjukehuset i Noreg med digital læringsplattform for sine tilsette. Med lang fartstid har e-læringsteamet pedagogisk kompetanse, kompetanse innan grafisk utforming og teknisk utvikling. Vi er leiarar for realisering av kurs frå byrjing til ferdigstilling.

Les meir om E-læringsteamet

E-læringsteamet

Teamet speler også ei sentral rolle regionalt ved at funksjon som regional koordinator for nettstøtta læring i Helse Vest er tilslutta. Alle regionale kurs vert produsert i regi av e-læringsteamet i Helse Bergen gjennom eit aktivt samarbeid med dei øvrige helseforetaka i regionen.

Kontakt oss

Leder E-læringsteamet
Truls Nytun

Rådgjevar
Rachael Tufft

Rådgjevar
Ingvild Vikesund Peason

Rådgjevar
Kristian Fredrik Lønø Amlie

Konsulent
Thomas Hatlebrekke

Kontakt

Oppmøtestad
Lærings- og mestringssenteret i Bergen,
Ulriksdal Helsepark, 4. etasje
Ulriksdal 2
5009 Bergen
Lærings- og meistringssenteret
Besøksadresse
Ulriksdal helsepark, Ulriksdal 2(Google maps)
5021 Bergen
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.