Fag og utdanning, FoU

Seksjon for fag og utdanning planlegg, gjennomfører og evaluerer kompetanseutviklingstiltak for læringar, studentar og helsepersonell. Seksjonen er også ansvarleg for drift av Regionalt utdanningssenter for legar, for Ferdigheitssenteret for helsepersonell og for Lærings- og meistringssenteret for pasientar og pårørande.
Fann du det du leita etter?