Samarbeid med Energisenteret

Energisenteret er delaktør i fleire prosjekt og samarbeid i og utanfor sjukehuset. Felles for dei er born, unge, fysisk aktivitet og helse.

Idrettscampus Bergen

Idrettscampus Bergen er ein paraplyorganisasjon som omfattar åtte store aktørar på fysisk aktivitet og helse i Vestland. Idrettscampus Bergen har fleire delprosjekt på gong. Energisenteret er inne i prosjekt som er knytta opp mot barn, unge og førebygging av problem knytta til helse.  

Knutepunktet

Knutepunktet er eit prosjekt under Idrettscampus Bergen som jobbar for at born og unge med særskilte behov skal kunne oppleve meistring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet. Vidare jobbar prosjektet med at ein skal ha saumlause overgangar mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og/eller det lokale.

Styrke kroppsøvingsfaget

E-sport

Å trene eller å ikkje trene?

EILO

Åpen hall

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.