Pause frå sjukehuskvardagen

Kvardagen på sjukehuset inneheld mykje venting og tolmod. For å gjere kvardagen kjekkare for born og unge har vi ulike aktivitetar som kan anses som pauser frå det travle livet som inneliggjande her på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.