Pause frå sjukehuskvardagen

Kvardagen på sjukehuset inneheld mykje venting og tolmod. For å gjere kvardagen kjekkare for born og unge har vi ulike aktivitetar som kan sjåast på som pauser frå livet som inneliggjande her på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?