Digital egenrapportering

I forbindelse med utredning eller oppfølging ved sykehuset ønsker vi at du skal fylle ut et digitalt egenrapporteringsskjema i forkant av time. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside for sykehuset og informasjonen overføres direkte til din pasientjournal.

Om digital egenrapportering

Du vil motta en epost med innloggingslenke til sykehusets nettløsning for digitale skjemaer når du skal fylle ut kartlegginger. Du må logge inn via ID-Porten med elektronisk ID enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Ungdom som ikke har elektronisk ID kan få tilsendt engangskode i en epost etter avtale. For deg som er under 12 år vil dere få mulighet til å fylle ut skjema på sykehuset.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter at du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte, kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen, trykker du på denne grønne knappen i høyre hjørne med teksten «ferdig».
Om du får problemer med innlogging via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål på http://eid.difi.no/nb/id-porten.

Ta ellers kontakt med Energisenteret på post@energisenteret.no, dersom du har spørsmål om utfylling.
Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i
Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten


Informasjon om personvern for Haukeland Universitetssykehus i Helse Bergen.

Innlogging for respondenter

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Innlogging via ID-porten (elektronisk ID)

Innlogging for helsepersonell

Innlogging for helsepersonell


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.