Aktivitetar på heimstaden

Å ha ein fritidsaktivitet kan være ein viktig arena for meistring, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet.
Under har vi lista opp tilbod som fins rundt omkring i Hordaland, og arbeidet er igang med Sogn og Fjordane. Kanskje finn du noko for deg?

Aktivitetslista er under utvikling og dessverre endå mangelfull, men vil bli oppdatert etterkvart som vi får tid og kjem over nye tilbod.
Veit du om nokre tilbod vi skulle hatt med i lista?
Kontakt oss gjerne: energisenteret@helse-bergen.no

Aktivitetar på Energisenteret

Fleire pasientorganisasjonar brukar gymsalen og bassenget på Energisenteret til aktivitet og moro for sine brukarar.

Paraidrett

Paraidrett Vest har laga ei oversikt over ulike aktivitetstilbud i Hordaland for born og unge med behov for tilrettelagt aktivitet. 

Tilbod i Hordaland

Ved å klikke på di heimkommune under, finn du oversikt over aktivitets-, idretts-, -friluftsliv og kulturtilbod i di heimkommune.

Tilbod i Sogn og Fjordane

Åpen hall 

Fire gonger i året arrangerer Idretten i Hordaland "Åpen hall" på Energisenteret. Her har born og unge moglegheit til å prøve ulike aktivitetar for å sjå kva som seg. Følg med i arrangementskalenderen vår for å informasjon om neste "Åpen hall".

Fann du det du leita etter?