Arealkoordinering

Avdelinga har ni årsverk fordelt på to einingar, Arealkontoret og Bustadkontoret.
Arealkontoret har ansvar for arealplanlegging og tildeling av areal med utgangspunkt i arealplanen til Helse Bergen HF. Avdelinga forhandlar og følgjer opp interne og eksterne leigeavtalar, har ansvar for kjøp og sal av eigedom, og all skilting i føretaket.
Bustadkontoret er ansvarleg for utleige, drift og vedlikehald av alle bustader til helseføretaket.

Les meir om Arealkoordinering

Arealkoordinering

Eigedomsforvalting

Helse Bergen HF eig og drifter 453 000 kvadratmeter fordelt på 115 bygg. Eigedommene ligg i kommunane Bergen, Alver, Bjørnefjorden, Øygarden og Voss. I tillegg leiger føretaket inn ytterlegare 47 000 kvadratmeter i eksterne bygg. Vi nyttar FDV- systemet Xpand til alle fagene i eiendomsforvaltningen (forvaltning, drift og vedlikehold, renhold og kundesenter). Alle helseforetakene i Helse Vest nyttar samme systemet. Helse Bergen HF innførte kostnadsdekkande internleie i 2012. Det inneber at avdelinger i føretaket betaler leige for bruk av sine lokale for å synleggjere kostnaden ved å nytte areal. Vi leier også ut areal til føretakets eksterne samarbeidspartnere.

Skilting på sjukehuset

Arealkontoret har ansvar for all retningsskilting til og inne i bygg, i heile helseføretaket. Skilting gjerast i høve til Helse Bergen si skilthandbok. Prinsippet er at det utandørs vert skilta til dei ulike bygga og når ein kjem inn i bygget finn ein ei oversikt over alle einingar som held til i bygget.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi har kontor i 2. etasje i Jonas Lies vei 68.
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Arealkoordinering
Postboks 1400
5021 Bergen

Jonas Lies vei 68
Besøksadresse
Jonas Lies vei 68(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Bustadkontorethttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealkoordinering/bustadkontoretBustadkontoret

Fann du det du leita etter?