Smilende ungdommer foran graffitivegg.Foto

Ungdom på sjukehus

Å vere ung på sjukehus kan vere utfordrande. Informasjon som er vanskeleg å forstå, framande rutinar, møte med ukjent helsepersonell og lengt etter vener og familie.

På Haukeland ønsker vi å legge til rette for at du får god, tilpassa informasjon om sjukdom og behandling. Vi vil gjere vårt beste for at du skal kunne halde kontakt med vener og familie, og at du ikkje går glipp av for mykje skulegang.

På denne sida får du ei oversikt over behandling og andre aktivitetstilbod medan du er på Haukeland. Ta gjerne kontakt med oss eller Ungdomsrådet dersom det er noko du lurer på eller saknar informasjon om.

Har du innspel?

Har du noko du har lyst til å fortelje oss? Noko du er nøgd eller misnøgd med?

Kontakt Ungdomsrådet på Facebook

Send e-post til ungdomsradet@helse-bergen.no


Tilbod for ungdom ved sjukehuset

Musikkterapi Pasientbibliotek Skuletilbod Urtehagen 

Avdelingar med barn og ungdom

Barnekirurgisk post Barne- og ungdomsklinikkenHabiliteringstenesta for barn og ungdom Psykisk helsevern for barn og unge

Kva organisasjon passar for meg?

Sjå oversikt over pasient- og brukarorganisasjonar på helsenorge.no
  • Grafittivegg i undergang. FotoProsjekt ungdomsmedisin på Haukeland

    Haukeland universitetssjukehus har sett i gang eit prosjekt som skal bidra til å skape ei ungdomsvennlig helseteneste ved sjukehuset, både innan somatikken, psykisk helsevern og rusmedisin.

  • Barn held vaksen i handa. FotoBarn og ungdom som pårørande

    Når ein familiemedlem blir alvorleg sjuk medfører det ofte ei endring i livssituasjonen til heile familien. I slike situasjonar er det viktig at vaksne er merksame på korleis barna og dei unge har det. Her har vi samla råd og tips som vi hå...

  • Gruppe med unge jenter tar selfie. FotoBruk av sosiale medier

    Sosiale media gir oss moglegheit til å kommunisere med omverda og dele våre opplevingar - også når ein er på sjukehus. Her finn du velmeinte tips og råd om bruk av sosiale media som pasient eller pårørande.

Fann du det du leita etter?