Smittsom luftveisinfeksjon

Til foreldre og foresatte til barn innlagt i Barne- og Ungdomsklinikken med smittsom luftveisinfeksjon. 

Luftveisinfeksjoner hos barn er ofte smittsomme, både til andre barn og voksne. Særlig små barn eller de med nedsatt immunforsvar eller kroniske sykdommer har større risiko for å bli syke av slike infeksjoner, og på sykehuset er vi derfor ekstra opptatt av at smittsomme infeksjoner ikke skal spre seg i avdelingene.

God håndhygiene

Det suverent viktigste man kan gjøre for å hindre smitte er å være veldig nøye med håndhygiene. Pass alltid på å sprite hender godt når du forlater rommet, og før du går inn i et nytt rom (for eksempel bufféen). Dersom du har synlig smuss eller snørr på hendene må de vaskes med såpe og så tørkes før du bruker håndsprit. 

Føler du deg syk? 

Dersom du selv føler deg i fin form og ikke har symptomer som hoste, rennende nese, feber eller generell sykdomsfølelse kan du bevege deg fritt i avdelingens fellesområder, sånn som for eksempel bufféen. 

Dersom du er eller føler deg syk må du holde deg på rommet sammen med ditt barn og tilkalle personalet dersom du har behov for å hente ting, mat eller drikke utenfor rommet.

Takk for at du hjelper oss å hindre smitte!
illustrasjon spritin av hender

Fann du det du leita etter?