Slik foregår PEP-studien

Prosjekt ekstrem prematuritet - oversikt over studiens forløp.

 

Da barnet var nyfødt


​Undersøkelser

 • Detaljerte opplysninger om svangerskapet, fødselen og oppholdet i nyfødtavdelingen

Deltagere

 • 636 barn født i tidsrommet 1999-2000 med svangerskapsalder < 28 uker eller fødselsvekt 500-999 gram
 • 174 barn var dødfødte, og to barn / pårørende ønsket ikke å delta
 • 464 barn ble innlagt ved nyfødt intensivavdeling (NICU)
 • 86 barn døde i NICU
 • 376 barn ble utskrevet fra NICU
 • Tre barn døde etter utskrivelse fra NICU​ 


Ved 2 års alder


Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets helse og utvikling fra de kom hjem til de var 2 år gamle
 • Undersøkelse og utviklingsvurdering av barnelege

Deltagere

 • Alle 373 barn fulgt opp ved 2 års alder, noen bare med telefonintervju 


Ved 5 års alder

​Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets helse / utvikling
 • Legeundersøkelse
 • Psykolog: WPPSI-test (utvikling)​​
 • Fysioterapeut: ABC-test (motorikk)

Deltagere

 • 306 barn fulgt opp ved 5 års alder
 • 65 barn deltok ikke, og ett barn døde mellom 2 og 5 år 


Ved 11 års alder 


Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets fysiske og psykiske helse / utvikling
 • Spørreskjema til lærer om funksjon i skolen
 • Resultat på nasjonale prøver
 • Helse Vest: Tilleggsundersøkelser

Deltagere

 • 291 barn fulgt opp ved 11 års alder

 

Om Prosjekt ekstrem prematuritet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.