Hva har vi publisert fra PEP-studien så langt?

Resultatene fra Prosjekt ekstrem prematur (PEP) har vi til nå i utstrakt grad brukt til å forbedre behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn, undervisning av helsepersonell, innspill overfor beslutningstakere og også til barn som er født prematurt og deres foreldre.

Vi har også presentert resultater på nasjonale og internasjonale faglige kongresser, og publisert mange artikler (se oversikt under​).

Flere manuskripter er under vurdering i internasjonale tidsskrifter. Foreløpig er det avlagt tre PhD-grader fra denne studien (se oversikt under), og fem leger holder på med PhD-prosjekter.

Publikasjoner

1: Skromme K, Leversen KT, Eide GE, Markestad T, Halvorsen T. Respiratory illness contributed significantly to morbidity in children born extremely premature or with extremely low birth weights in 1999-2000. Acta Paediatr 2015 Aug 25. [Epub ahead of print]

2: Westby Eger SH, Kessler J, Kiserud T, Markestad T, Sommerfelt K. Foetal Doppler abnormality is associated with increased risk of sepsis and necrotising enterocolitis in preterm infants. Acta Paediatr. 2015;104:368-76. 

3: Elgen SK, Sommerfelt K, Leversen KT, Markestad T. Minor neurodevelopmental impairments are associated with increased occurrence of ADHD symptoms in children born extremely pretermature. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24:463-70.

4: Griffiths ST, Aukland SM, Markestad T, Eide GE, Elgen I, Craven AR, Hugdahl K. Association between brain activation (fMRI), cognition and school performance in extremely preterm and term born children. Scand J Psychol. 2014;55:427-32.

5: Griffiths ST, Elgen IB, Chong WK, Odberg MD, Markestad T, Neto E, Aukland SM. Cerebral magnetic resonance imaging findings in children born extremely preterm, very preterm, and at term. Pediatr Neurol. 2013;49:113-8.

6: Griffiths ST, Gundersen H, Neto E, Elgen I, Markestad T, Aukland SM, Hugdahl K. fMRI: blood oxygen level-dependent activation during a working memory-selective attention task in children born extremely preterm. Pediatr Res. 2013;74196-205.

7: Vollsæter M, Røksund OD, Eide GE, Markestad T, Halvorsen T. Lung function after preterm birth: development from mid-childhood to adulthood. Thorax. 2013;68:767-76. PMID: 23749815. 

8: Eger SH, Sommerfelt K, Kiserud T, Markestad T. Foetal umbilical artery Doppler in small preterms: (IQ) neurocognitive outcome at 5 years of age. Acta Paediatr. 2013;102:403-9.  

9: Elgen SK, Leversen KT, Grundt JH, Hurum J, Sundby AB, Elgen IB, Markestad T. Mental health at 5 years among children born extremely preterm: a national population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012;21583-9. 

10: Leversen KT, Sommerfelt K, Elgen IB, Eide GE, Irgens LM, Júlíusson PB, Markestad T. Prediction of outcome at 5 years from assessments at 2 years among extremely preterm children: a Norwegian national cohort study. Acta Paediatr. 2012;101264-70.

11: Leversen KT, Sommerfelt K, Rønnestad A, Kaaresen PI, Farstad T, Skranes J, Støen R, Bircow Elgen I, Rettedal S, Egil Eide G, Irgens LM, Markestad T. Prediction of neurodevelopmental and sensory outcome at 5 years in Norwegian children born extremely preterm. Pediatrics 2011;127:e630-8.

12: Leversen KT, Sommerfelt K, Rønnestad A, Kaaresen PI, Farstad T, Skranes J, Støen R, Elgen IB, Rettedal S, Eide GE, Irgens LM, Markestad T. Predicting neurosensory disabilities at two years of age in a national cohort of extremely premature infants. Early Hum Dev. 2010;86:581-6.

13: Farstad T, Bratlid D, Medbø S, Markestad T; Norwegian Extreme Pematurity Study Group. Bronchopulmonary dysplasia - prevalence, severity and predictive factors in a national cohort of extremely premature infants. Acta Paediatr. 2011;100:53-8.

14: Westby Wold SH, Sommerfelt K, Reigstad H, Rønnestad A, Medbø S, Farstad T, Kaaresen PI, Støen R, Leversen KT, Irgens LM, Markestad T. Neonatal mortality and morbidity in extremely preterm small for gestational age infants: a population based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009;94:F363-7.

15: Markestad T, Kaaresen PI, Rønnestad A, Reigstad H, Lossius K, Medbø S, Zanussi G, Engelund IE, Skjaerven R, Irgens LM; Norwegian Extreme Prematurity Study Group. Early death, morbidity, and need of treatment among extremely premature infants. Pediatrics. 2005;115:1289-98.

16: Rønnestad A, Abrahamsen TG, Medbø S, Reigstad H, Lossius K, Kaaresen PI, Engelund IE, Irgens LM, Markestad T. Septicemia in the first week of life in a Norwegian national cohort of extremely premature infants. Pediatrics. 2005;115:e262-8.

17: Rønnestad A, Abrahamsen TG, Medbø S, Reigstad H, Lossius K, Kaaresen PI, Egeland T, Engelund IE, Irgens LM, Markestad T. Late-onset septicemia in a Norwegian national cohort of extremely premature infants receiving very early full human milk feeding. Pediatrics. 2005;115:e269-76.

PhD-grader

  • Silja Torvik Griffiths. Functional MRI, structural MRI and school performance in extremely preterm/extremely low birth weight children. Universitetet i Bergen 2013.
  • Katrine Tyborg Leversen. Neurodevelopmental outcome at two and five years of age, and prediction of outcome in children born extremely preterm. Universitetet i Bergen 2012.
  • Arild Rønnestad. Neonatal septicaemia: Epidemiology, diagnostics and therapeutic aspects. Universitetet i Oslo 2006.   

Om Prosjekt ekstrem prematuritet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.