HELSENORGE

Ordensregler i gymsalen

 1. Den/de som står ansvarlig for bruk av gymsalen skal være godt kjent med varslingsrutiner, brannrutiner og regler for bruk av gymsalen, samt vite hvor det er plassert hjertestarter.

 2. Dersom klatrevegg skal benyttes, skal den ansvarlige være kjent med rutiner og regler for klatreveggen. Den ansvarlige har også ansvar for at brukere av klatreveggen er kjent med Klatrevettreglene.

 3. Klatreveggen skal ikke benyttes uten klatresele. 
   
 4. Topptau/lounge skal alltid låses inn i taukassene i veggen når der ikke er voksne tilstede i gymsalen.  
 5. Det er kun tillat å bruke rene innesko med lyse såler i gymsalen.

 6. Det er ikke tillat å bruke tyggegummi eller snus i gymsal eller garderober. 
   
 7. Det er ikke tillat med dyr i gymsal eller garderober. 
   
 8. Det er ikke tillat å bruke klister, fett eller lignende i gymsal og garderober. 
   
 9. Det er ikke tillat å medbringe knustbart materiale eller annet som kan skade brukere, treningsflate eller utstyr.
   
 10. Utstyr skal brukes på en hensynsfull måte. Se instruksjon på hvordan man bruker det ulike utstyret i permen på veggen til høyre for døren i utstyrsboden, eller kontakt lederteam Energisenteret (malene.joensen@helse-bergen.no) for å avtale demonstrasjon.
   
 11. Skade eller slitasje på utstyr skal meldes til Energisenteret (malene.joensen@helse-bergen.no). Ødelagt utstyr skal ikke brukes. 
 12. Man skal ikke gå inn i gymsal eller garderober før tilvist tid når der er andre i gymsalen før deg/dere. Man skal være ute av garderober og gymsal til tilvist tid er over.
   
 13. Vis hensyn til de i motsatt gymsalhalvdel ved delt gymsal. 
   
 14. Ventearealet til Hjerte- og lungetestlabben i blokk 2 U1 skal ikke benyttes som venteareal for brukere av gymsalen. 
   
 15. Alt brukt utstyr skal være plassert på tilviste plasser i utstyrsboden etter bruk. Garderober skal være ryddet etter bruk. 
   
 16. Brukt utstyr skal desinfiseres etter bruk.
   
 17. Ballnettet over tribunen skal alltid være nede ved ballaktivitet.

 18. Alle garderobedører, samt dør til korridor og hjerte-lungetestlab skal være låst når man forlater gymsalen. Utstyrsboden skal stå ulåst. 
Fann du det du leita etter?