HELSENORGE

Aktivitetar i Energisenteret

Både sjukehuset sine avdelingar og ulike pasientorganisasjonar nyttar gymsalen og bassenget på Energisenteret til aktivitet og moro som ikkje krev henvisning frå lege. Her kan du lese meir om dei ulike tilboda, og sjå om nokre av aktivitetane passar deg. Oversikt over aktivitetar på Energisenteret

Her finn du ei oppdatert oversikt over aktivitetar på Energisenteret:

Aktivitetsoversikt på Energisenteret for barn og unge​ (PDF). ​

​​​

​Ønskjer foreninga di å benytte Energisenteret til leik og moro?

Det er mogleg å leige både basseng og gymsal fast eller "inni mellom" til aktivitetar for dei unge medlemmane i foreninga di.  
Ta kontakt med energisenteret@helse-bergen.no for meir informasjon.

Fann du det du leita etter?