Helsenorge

Aktivitetar i Energisenteret

Både sjukehuset sine avdelingar og ulike pasientorganisasjonar nyttar gymsalen og bassenget på Energisenteret til aktivitet og moro som ikkje krev henvisning frå lege. Her kan du lese meir om dei ulike tilboda, og sjå om nokre av aktivitetane passar deg.

I ein periode no har vi ei særskilt auke i aktivitetstilbod for born og unge tilknytta psykisk helsevern for born og unge. Desse er merka.

Ønskjer foreninga di å benytte Energisenteret til leik og moro?

Det er mogleg å leige både basseng og gymsal fast eller "inni mellom" til aktivitetar for dei unge medlemmane i foreninga di.  
Ta kontakt med energisenteret@helse-bergen.no for meir informasjon.

Fann du det du leita etter?