HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensiv

Sjuke nyfødde barn blir overflytta til vår avdeling frå Føde- og barselavdelinga på Kvinneklinikken og frå andre sjukehus. Seksjon for nyfødde og Mjølkebanken er knytte til Nyføddintensiv. Avdelinga er ein døgnopen sengepost for sjuke nyfødde og for tidleg fødde barn. Avdelinga har 16 sengeplassar.

Fann du det du leita etter?