HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4

Vi jobber med utgreiing og behandling av barn med infeksjonssjukdommar, lungesjukdommar, hjartesjukdommar og akuttmedisinske tilstandar. Avdelinga er ein døgnopen sengepost for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Seksjon for infeksjon, lungesjukdommar og akuttmedisin er knytt til Medisin 4.

Fann du det du leita etter?