HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3

Avdelinga er ein døgnopen sengepost for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Vi jobbar med utgreiing og behandling av barn med sjukdomstilstandar innan følgande fagfelt; endokrinologi og metabolisme, gastroenterologi og ernæring, nefrologi og reumatologi, hematologi og onkologi og nevrologi .

Fann du det du leita etter?