HELSENORGE

Augeavdelinga Operasjonseininga

Operasjonsavdelinga har tre operasjonsstover der vi utfører dei fleste typar kirurgiske inngrep på auget.
Avdelinga har om lag ti fast tilsette operasjonssjukepleiarar.
Utover det har vi ei rekkje fagfolk frå andre profesjonar og avdelingar som tidvis er innom og arbeider ilag med oss; kirurgar, anestesipersonell, reinhaldarar, ingeniørar  og andre


 

Fann du det du leita etter?