HELSENORGE

Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk

Vi utfører undersøkingar og behandlingar knytt til dei ulike augesjukdommane. Pasientar kommer også til oss for sårstell, fjerning av sting,  tillaging av spesial- augedropar, og tillpassing og vedlikehald av augeproteser.

Fann du det du leita etter?