HELSENORGE

Årsrapporter

Årsrapportene inneholder en oversikt over data registrert i Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) for det aktuelle året. Alle data er anonyme. Fann du det du leita etter?