Workshop grunnleggende kognitiv rehabilitering

Fagseminar , 29.01.2019-30.01.2019 , Fysikalsk medisin og rehabilitering, ReHabiliteringsklinikken

Kognitive forandringer etter ervervet hjerneskade kan ha betydelige konsekvenser for et uavhengig liv.

Kognitive funksjoner involverer evnen til å oppfatte, tenke, lære, huske og vurdere all informasjon rundt oss, slik at vi kan reagere på våre omgivelser. Kognitive funksjoner er avgjørende for alt vi foretar oss – på skole eller jobb, når vi holder på med våre hobbyer, eller i møte med andre mennesker. Mer enn halvparten av personer med en ervervet hjerneskade opplever kognitive forandringer, selv flere år etter at skaden har oppstått. Kognitive vansker kalles ofte for skjulte vansker, fordi vanskene som regel ikke er synlige for omgivelsene. Til forskjell fra for eksempel en brukket arm, der andre ser problemet, er det ikke enkelt for andre å forstå hva kognitive vansker er. Redusert tempo kan oppfattes som «latskap», vansker med å sette i gang som «giddeløs», konsentrasjonssvikt som «uinteressert» eller «gidder ikke å høre etter».

Denne workshopen gir en innføring i kognitiv rehabilitering. Deltagere vil involveres aktivt i en kasus (i all sin kompleksitet) som vil være en rød tråd gjennom kurset.

Målgruppe

Tverrfaglig helsepersonell som jobber med rehabilitering av personer med ervervet hjerneskader i hjemmet og på institusjoner

Mål for workshopen

Lære grunnleggende rehabiliterende tiltak med fokus på kognisjon, som kan brukes av alle faggrupper som arbeider med personer med hjerneskader.

- Skape forståelse for kognitive vansker og kognitive rehabilitering
- Kunne lage spesifikke rehabiliteringsplaner og formulere mål
- Jobbe med innsikt hos pasienten og pårørende

Deltagelse på grunnleggende workshop kreves for å kunne gå videre på fordypende workshop som vil gå nærmere inn på spesifikke vansker og tiltak i forhold til oppmerksomhet, hukommelse, syn, eksekutive vansker.

Godkjenninger

Kurse har blitt godkjent fra:
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Ergoterapeutforbund

Det er søkt godkjenning fra følgende fagforeninger/forbund:
Norsk Fysioterapeutforbund
Den norske Legeforening
Vernepleierforbundet
Norsk Psykologforening

Det er søkt om godkjenning for 12 timer for hver spesialitet.

Tid

29. januar 2019 kl. 8.30-16.00

30. januar 2019 kl. 8.15-15.30

Påmelding

Påmelding til workshop

Påmeldingsfristen er 11. januar 2019

Pris

Egenandelen er 2500,-

Program workshop

Dag 1: 29. januar 2019

08.30 Registrering og kaffe

08.45 
Velkommen av tverrfaglig arbeidsgruppe som organiserer workshop v/nevropsykolog Eike Wehling

08.50 - 10.00
Kognitiv rehabilitering – en begrepsavklaring
v/ergoterapeut Anne Helen Jacobsen

10.00 - 10:15 Pause

10.15 - 11.00 
Hvilke kognitive vansker finner vi, hvordan skiller vi dem og hvordan påvirker de hverdagene?
v/ ergoterapeuter Silje Steien og Silje Karin Pedersen
- Hukommelse, Oppmerksomhet, Prosesseringshastighet

11.00 - 11.10 Beinstrekk

11.10 - 12.00
Hvilke kognitive vansker finner vi, hvordan skiller vi dem og hvordan påvirker de hverdagene?
v/ ergoterapeuter Trine Lise Hansen og Silje Karin Pedersen
- Eksekutive vansker, Visuelle vansker

Kort oppsummering av kognitive funksjoner
v/nevropsykolog Eike Wehling

12.00 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.45
Kasusarbeid i grupper del I
Hvilken informasjon får man om pasienten – å lese rapporter og epikriser
Forberede pasientens ankomst i kommunen

13.45 - 14.00 Pause

14.00 - 15.00
Læringsprosesser noen grunnleggende prinsipper om læring og «målsetting innen rehabilitering»
v/ overlege Marianne Wesnes og nevropsykolog Eike Wehling

15.30 - 16.00
Kasusarbeid i grupper
Å sette mål for kasus ift det som ble presentert 

Dag 2: 30. januar 2019

08.15  Kaffe og samling

08.30
Oppsummering fra dagen før – kommentarer, spørsmål
v/nevropsykolog Eike Wehling

09.00 - 09.45
Innsikt – arbeid med innsikt i egne vansker
v/ ergoterapeut Silje Steien

09.45 - 10.30
Erfaringer og kasus fra kommunen
v/Innsatsteam Bergen kommune
Hvordan møter pasienten etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten?

10.30 - 10.45  Pause

10.45 - 11.15
Plenumsdiskusjon – kjenner dere en slik pasient?
Hvordan viser kognitive vansker seg i hverdagen?

11.15 - 12.00
Kasusarbeid i grupper - lage middag/vaske klær – fra rapport til observasjon til treningsplan

12.00 - 12.45  Lunsj

12.45 - 14.00
Plenumspresentasjon - en rehabiliteringsplan for vårt kasus

14.00 - 14.45
Pasienten og pårørende som en del av team – ressurser og utfordringer
v/ergoterapeut Anne Helen Jacobsen

14.45 - 15.30
Oppsummering fra begge dager, diskusjon og avslutning

Når og kor

Dato
29.01.2019-30.01.2019 
Klokkeslett
Stad
Nordås
Avdeling for fysikalsk og medisinsk rehabilitering, Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal
 
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering, ReHabiliteringsklinikken
 
Kontakt
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.