HELSENORGE

Webinar: Utfordrende atferd hos barn og unge med Tourettes syndrom i en skolekontekst -del II

Hvordan kan vi forstå å forebygge utfordrende atferd hos barn med Tourettes syndrom og andre nevroutviklingsforstyrrelser? Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom i Helse Vest tilbyr gratis webinar om temaet.

Tema

Hvordan kan vi forstå å forebygge utfordrende atferd hos barn med Tourettes syndrom og andre nevroutviklingsforstyrrelser? 

Ved forekomst er det ofte et uløst problem, mangelfull tilrettelegging eller manglende forutsetning eller ferdighet hos elev. Kristian Øen vil si noe om hvordan problemløsning gjennom samarbeid mellom pedagog og elev kan bygges opp gjennom kartlegging, dialog med barnet og systematisk tilnærming. 

Foreleser

Kristian Øen er utdannet lærer med mange års erfaring fra både skole og Statped. Øen jobber i dag som høyskolelektor ved NLA der han underviser i spesialpedagogikk. Han holder for tiden på med PhD der han forsker på hvordan lærere forstår og forholder seg til utfordrende atferd.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, skole, PPT, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Varighet 

Webinaret varer ca. 39 minutter, men da presentasjonen vises i opptak vil den være tilgjengelig mellom kl. 09 og 14 den 05.05.23.

Vi gjør oppmerksom på at dette webinaret er en fortsettelse på tidligere vist webinar «Barn og unge med reguleringsvansker i skolen»

Fann du det du leita etter?