HELSENORGE

Webinar om "Touretteplakaten"

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til webinar.

Webinar om Touretteplakaten.jpg
Om webinaret

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Sør Øst, har tidligere utarbeidet Autismeplakaten og ADHD plakaten, og nå er også Touretteplakaten ferdigstilt. Disse plakatene med tilhørende samtalekort er ment som en visuell støtte og et supplement når disse diagnosene er konkludert og skal formidles pasient og pårørende. På webinaret vil plakatene presenteres, og bruken av de og samtalekortene belyses.

Foreleser

Kari Anne Pedersen, rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Påmelding

Meld deg på her
Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest den 08.09. 
Webinaret er gratis.
Påmeldingsfrist: Torsdag 08.09.22 innen kl.15:00  


Fann du det du leita etter?