HELSENORGE

Webinar om PRT

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr webinar om PRT - Strategier for å fremme språk og sosial interaksjon for barn med autisme.

Tema

Pivotal Response Treatment (PRT) for barn med autisme. 
Strategier for å fremme språk og sosial interaksjon. Hovedfokus på kjerneområdet motivasjon, og gjennomføring i daglige aktiviteter.

Foreleser

Janne Mari Akselsen, ansatt i Autismeteam i Helse Stavanger og v/ RFM Helse Vest
                          

Tid

Varighet på webinaret er ca. 30 minutter, men presentasjonen vil være tilgjengelig mellom kl. 09 og 14 den 22.10.21

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for

Påmelding

Påmeldingslenke: https://www.deltager.no/event/webinar_prt_strategier_fremme_sprak_og_sosial_interaksjon_for_barn_med_autisme_22102021

Du vil motta e-post med påloggingsinformasjon og lenke senest dagen før webinaret Webinaret er gratis.

Påmeldingsfrist: torsdag 21.10.21 
Fann du det du leita etter?