HELSENORGE

Webinar om Nevroutviklingsforstyrrelser, forstyrret spising og spiseforstyrrelser

Det er en høy samsykelighet mellom neuroutviklingsforstyrrelser og spisevansker. Pasienter med spiseforstyrrelser har høyere forekomst både av ADHD og autismespekterforstyrrelser enn normalbefolkningen.

For noen barn kan spisevansker være en av de første symptomene som fører til kontakt med helsevesenet for videre utredning. Økt klinisk fokus og kompetanseheving på dette området vil være svært nyttig. På webinaret vil sammenheng mellom nevroutviklingsforstyrrelser, forstyrret spising og spiseforstyrrelser belyses.

Foreleser: Gunhild Hodt er barne- og ungdomspsykiater ved BUP døgn Kringsjåtunet, Lillehammer i Sykehuset Innlandet og er PhD stipendiat med tema ARFID og Pica hos barn og ungdom med Autismespekterforstyrrelser. 

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre vil kunne være aktuelt for. 

Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest den 24.11.2022 

Webinaret er gratis. 

Påmeldingsfrist: Torsdag 24.11.22 innen kl.15:00 .

Fann du det du leita etter?