HELSENORGE

Webinar om Gruppeterapi for voksne med ADHD

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr webinar om "Gruppeterapi for voksne med ADHD".

Om webinaret

I 2015 startet et samarbeidsprosjekt med deltakere fra Helse Vest og Helse Sør Øst med formål å kunne tilby et systematisk behandlingstilbud til voksne med ADHD. En gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi utviklet i Tyskland, og senere prøvd ut i Sverige, var utgangspunktet for en multisenterstudie her i Norge. Syv klinikker/DPS deltok i studien. Overlege Anne Halmøy ved Kronstad DPS ledet prosjektet. Resultatene og erfaringene har vært svært positive og en norsk versjon av manualen med tilhørende materiell ble publisert i 2020 og er tilgjengelig for alle som ønsker å starte opp med slik behandling. De Regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Norge tilbyr kurs i bruk av manualen for interesserte DPS og klinikere, og et nytt kurs planlegges april 2022.
Halmøy vil informere om prosjektet, dele erfaringer samt si noe om opplæringstilbud til behandlere v/DPS i Norge. Webinaret blir direkte streamet. Det vil være mulig å stille spørsmål via chat.
Gjør oppmerksom på at Halmøy sin presentasjonen, vil være tilsvarende den som ble presentert på webinar den 05.02.21.

Foreleser

Anne Halmøy, overlege og prosjektleder, Kronstad DPS, Helse Bergen

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 20.01.2022 kl. 15.
Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest dagen før webinaret 

Webinaret er gratis.
Fann du det du leita etter?