HELSENORGE

Webinar om autismespekter og rus

RFM Helse Midt inviterer til webinar om rus og autismespekter 21. mars kl 14.00-15.30, med Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist og enhetsleder v/ Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker OUS

RFM  Helse Midt arrangerer webinar om rus og autismespekter  med Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist og enhetsleder Ruspoliklinikk LAR 1 | Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus HF

Tid og sted: tirdag 21.mars kl 14.00-15.30 på Zoom (lenke ved påmelding)

Tema:  Rus og autismespekterforstyrrelser/ Aspergersyndrom. 

Forelesere: Anette Ræder Brunvold har bland annet vært med i prosjektet Hvordan behandle Asperger syndrom og rus? - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) og i arbeidet med Håndbok om Asperger syndrom og rus. Hun er også forfatter av kapittel om rus i boka Autisme og mental helse som kom våren 2022.

I dette webinaret snakker hun om hva vi vet om rus og ASD, behandlingstilnærminger og erfaringer fra klinikk. Det settes av tid til spørsmål og drøfting. 

Målgruppe for webinaret er fagpersoner i spesialisthelsetjenestene.

Webinaret er gratis.

Ta kontakt med hege.ramsoy-halle@ntnu.no om det er spørsmål. Fann du det du leita etter?