WAIS-IV Administrasjon og Tolkning

Kurs, 18.10.2017-19.10.2017, Habiliteringsavdelinga for vaksne

For første gang blir dette WAIS-IV kurset arrangert av Helse Bergen. Habiliteringsavdelinga for vaksne inviterer psykologer til kurs den 18. og 19. oktober 2017.

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner (aldersintervall 16 til 90 år). Den primære målsettingen med kurset er å gi deltakerne et solid grunnlag for selvstendig, faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i sitt kliniske psykologarbeid og på tvers av ulike psykologsettinger.

Kurset går over 2 dager der formen vil veksle mellom tradisjonelle forelesninger, gruppearbeid med øvelser, plenumsdrøftinger og praktiske demonstrasjoner.

Kurset forutsetter et visst kjennskap til Wechslertestene med grunnleggende statistikk og testteori, men det er ikke en forutsetning med inngående erfaring med tidligere versjoner av WAIS for å kunne oppnå kursets hovedmål. Dette er forøvrig et kompakt og krevende kurs og forutsetter kompetanse tilsvarende norsk cand psychol grad.

KursbeskrivelseTil kursdeltagerne på WAIS-IV kurs

Målgruppe

Autoriserte/godkjente psykologer. Psykologer med midlertidig lisens etter utdanning i utlandet og testteknikere som jobber sammen med psykolog kan også delta. Max antall 30.

Tid

Kurset er fordelt på 2 dager med til sammen 16 timer:
Kursdag 1: onsdag 18.10.17 kl. 9.00 – 17.00
Kursdag 2: torsdag 19.10.17 kl. 8.15 – 16.15

Pris/påmelding

Kurset koster Kr. 6.800,- som betales ved påmelding.

Bruk elektronisk påmeldingsskjema

Bindende påmelding. Det er fortsatt ledige plasser på kurset. Påmeldingsfrist er forlenget til 22. september 2017.

Godkjenninger

Kurset er forhåndsgodkjent av NPF som 16 timer vedlikeholdsaktivitet og 16 timer fritt spesialkurs.

Kursholdere

Arne Holen er spesialist i klinisk psykologi med fordypning klinisk nevropsykologi og er PhD student ved Universitetet i Oslo. Han har tatt Psykologforeningens veilederutdanning og jobber ved Oslo Universitetssykehus HF, Senter for Rus og avhengighet. Er avtalespesialist hos RHF Sør-Øst. Han var norsk klinisk ekspert for Pearson Assessment i det skandinaviske WAIS-IV prosjektet. Er medlem i Testpolitisk utvalg (TPU) i NPF.

Håvard Sørlie er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk nevropsykologi. Han arbeider nå ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved sykehuset Innlandet, Reinsvoll. Han er også tilknyttet Steffensrud rehabiliteringssenter med fokus på nevrorehabilitering.

Ta med tester på kurset

Kurset vil veksle mellom plenumsforelesninger og arbeid i grupper. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig antall tester tilgjengelig på kurset og alle deltakerne som har tester tilgjengelig blir bedt om å ta med 1 komplett test. Målet er 1 test pr. 3 deltakere. Kryss av på meldingsskjema om du har test med deg på kurset.


Program

Kursprogram – Dag 1 - 18. oktober

09.00 – 09.20
Velkommen:
Presentasjon av forelesere og deltakere - Kursets målsetting – Program - Praktiske opplysninger

09.20 – 10.15
Bakgrunn for WAIS-IV:
WAIS i historisk sammenheng - Det amerikanske utviklingsarbeidet med WAIS-IV - Det skandinaviske standardiseringsprosjektet - Egenskaper ved de skandinaviske normene

10.15 – 10.30
Kaffepause

10.30 – 11.30
Forts. bakgrunn for WAIS-IV

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15 – 14.30
Administrering og skåring:
Gjennomgang av deltestene - Gruppeoppgaver med erfaringsutveksling i plenum - Fokus på administrering av de nye deltestene

14.30 – 14.45
Kaffepause

14.45 – 15.15
Kvalitetssikring av administreringen:
Prosedyrer og støttemuligheter - Typiske feil i testopptak

15.15 – 16.50
Tolkning:
Intelligensteori – faktoranalyser - tolkningsperspektiver

16.50 – 17.00
Oppsummering av dagen - Erfaringsutveksling i plenum - Ønsker og behov for Dag 2

Hele programmet i pdf

Kursprogram – Dag 2 - 19. oktober

08.15 – 10.00
Teknisk tolkning:
Suksessiv gjennomgang av tolkningstrinn - Bruk av skåringsprogram, manual, tabeller og protokoll - Illustrativt case

10.00 – 10.15
Kaffepause

10.15 – 11.30
Om utredningsprosessen:
Fagetiske standarder for nordiske psykologer – Helselovgivningen - Generelle testbetingelser og tilrettelegging - Internasjonale retningslinjer for testbruk.

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15 – 13.15
Tilbakemelding:
Gruppeøvelser - Erfaringsutveksling i plenum

13.15 – 14.30
Aktuelle problemstillinger - Case fra kursdeltakerne

14.30 – 14.45
Kaffepause

14.45 – 15.30
Forts. Aktuelle problemstillinger - Case fra kursdeltakerne

15.30 – 16.00
Rapportskriving - Kliniske grupper

16.00 – 16.15
Oppsummering av kurset:
Erfaringsutvekslinger i plenum – Evaluering – Ønsker og behov videre

Hele programmet i pdf

Når og kor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-16:15 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Sykehusparken, Jonas Lies vei 72C, Bergen
 
Arrangør
Habiliteringsavdelinga for vaksne
 
Kontakt
Habiliteringstenesta for vaksne
Marianne Nielsen
Sentralbord 55 53 50 00