HELSENORGE

VR-rommet for born og unge

Visste du at Energisenteret har eit eige VR-rom med både VR-stasjonar og gaming-PC'ar? Rommet brukast både i behandling og som fritidsrom.

Bruk av VR-rommet som fritidsrom

Fann du det du leita etter?