Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Kurs, 04.03.2020-05.03.2020, Kvinneklinikken

Kurs over 2 dagar med teoretisk innføring i ultralyd fysikk, biometri og doppler undersøking, med påfølgande praktiske øvingar i mindre grupper.

Målgruppa for kurset er legar i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdommar samt ferdige spesialistar. Det kan og vere av interesse for allmennlegar. 

Kurset gir godkjende og tellande timar i spesialistutdanninga (Fødselshjelp og kvinnesjukdommar) og kurset arrangerast i samarbeid med Den norske legeforening, koordinatorkontoret.

Program for kurset

Program 4. mars 2020

09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning - Cathrine Ebbing
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll - Synnøve Lian johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen - Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat - Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis - Cathrine Ebbing
14:30-15:30 Praktiske øvelser
15:30-15:45 Pause med kaffe og te
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon

Program 5. mars 2020

09:00-09:30 Ductus venosus - Jørg Kessler
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media - Cathrine Ebbing
11.00-12.00 Praktiske øvelser
12.00-13.00 Lunsj
13:00-13:30 A. Uterina - Alexander Vietheer
13.30-14.30 Praktiske øvelser
14.30-14.45 Pause m/kaffe/te
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR) - Henriette O Karlsen
15.15-16.30 Kasuistikker Oppsummering, evaluering og slutt - Alle, Cathrine, Henriette, Alexander

Når og kor

Dato
04.03.2020-05.03.2020 
Klokkeslett
09:00-16:30
Stad
Kvinneklinikken
  
Arrangør
Kvinneklinikken
Kvinneklinikken og Den norske legeforening 

Kursleder

Cathrine Ebbing

Kurskomite

Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Knut Håkon Bakke, Ragnar Sande, Henriette Karlsen, Alexander Vietheer, Hilde Skorve.

Kurspresentasjoner

Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdfAspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdfpdf1123783
BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfBJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfpdf139221
BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfBMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfpdf210832
Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfBahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfpdf460642
Baschat 2010.2010.041[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Baschat 2010.2010.041[1].pdfBaschat 2010.2010.041[1].pdfpdf164422
Binder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Binder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfBinder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfpdf178215
Biometrihefte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Biometrihefte.pdfBiometrihefte.pdfpdf13501571
BrainSparing[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BrainSparing[1].pdfBrainSparing[1].pdfpdf473823
Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfEbbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfpdf288115
Fetal Therapy 2012 ASA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Fetal Therapy 2012 ASA.pdfFetal Therapy 2012 ASA.pdfpdf195727
Fysikk_compressed.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Fysikk_compressed.pdfFysikk_compressed.pdfpdf5739777
Growth restricted preterm fetus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Growth restricted preterm fetus.pdfGrowth restricted preterm fetus.pdfpdf387293
ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfISUOGDopplerGuidelines2013.pdfpdf364421
ISUOGSafetystatement2003.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGSafetystatement2003.pdfISUOGSafetystatement2003.pdfpdf29324
ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfISUOG_Safety_Statement_2011.pdfpdf33686
Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfIntrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfpdf62319
Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfIs cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfpdf407741
Morales_Rosell_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Morales_Rosell_et_al-2015.pdfMorales_Rosell_et_al-2015.pdfpdf842609
PORTO study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/PORTO study.pdfPORTO study.pdfpdf154442
TRUFFLE study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/TRUFFLE study.pdfTRUFFLE study.pdfpdf288493
Turan2008.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Turan2008.pdfTuran2008.pdfpdf94702
UA_doppler2020_ce.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UA_doppler2020_ce.pdfUA_doppler2020_ce.pdfpdf1309631
UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfUOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfpdf180150
UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfUOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfpdf175099
Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfUltrasound is not unsound salvesen and lees.pdfpdf59814
Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfUnterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfpdf793709
Vasak_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Vasak_et_al-2015.pdfVasak_et_al-2015.pdfpdf646966
history safe.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/history safe.pdfhistory safe.pdfpdf468356
iugr-classification.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/iugr-classification.pdfiugr-classification.pdfpdf225147
risk IUFD i SGA fostre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/risk IUFD i SGA fostre.pdfrisk IUFD i SGA fostre.pdfpdf173133
systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfsystematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfpdf116596
uog13415late SGA og placenta funn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/uog13415late SGA og placenta funn.pdfuog13415late SGA og placenta funn.pdfpdf686700

Artikler

Umbilicocerebral ratio: potential implications of inversing the cerebroplacental ratioSex-specific reference ranges of cerebroplacental and umbilicocerebral ratios: A longitudinal study ISUOG Education 2019 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Diagnosis and surveillance of late-onset fetal growth restrictionThe World Health Organization fetal growth charts: concept, findings, interpretation, and application

Cost-effectiveness of first-trimester screening with earlypreventative use of aspirin in women at high riskof early-onset pre-eclampsia (ISUG)

Fann du det du leita etter?