Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Kurs , 15.03.2018-16.03.2018 , Kvinneklinikken

Kurs over 2 dagar med teoretisk innføring i ultralyd fysikk, biometri og doppler undersøking, med påfølgande praktiske øvingar i mindre grupper.

Målgruppa for kurset er legar i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdommar samt ferdige spesialistar. Det kan og vere av interesse for allmennlegar. 

Kurset gir godkjende og tellande timar i spesialistutdanninga (Fødselshjelp og kvinnesjukdommar) og kurset arrangerast i samarbeid med Den norske legeforening, koordinatorkontoret.

Program for kurset

Program 15. mars

09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning Cathrine Ebbing
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll Synnøve Lian johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14.30 A. Umbilicalis Cathrine Ebbing
14.30-15.30 Praktiske øvelser
15.30-15.45 Pause
15.45-16.30 Kasuistikk og diskusjon Alle (Henriette, Alexander, Ragnar)

Program 16. mars

09.00-09.35 A. Uterina Alexander Vietheer
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media Cathrine Ebbing
11.00-12.00 Praktiske øvelser
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus Jørg Kessler
13.30-14.30 Praktiske øvelser
Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR) Henriette O Karlsen
15.15-16.30 Kasuistikker (Jørg, Cathrine, Henriette, Alexander)

Oppsummering, evaluering og slutt

Når og kor

Dato
15.03.2018-16.03.2018 
Klokkeslett
6. - 7. april 2017
Stad
Kvinneklinikken
  
Arrangør
Kvinneklinikken
Kvinneklinikken og Den norske legeforening 

Kursleder

Cathrine Ebbing

Kurskomite

Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Knut Håkon Bakke, Ragnar Sande, Henriette Karlsen, Alexander Vietheer.

Kurspresentasjoner

Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdfAspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia.pdf
BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfBJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdf
BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfBMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdf
Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfBahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdf
Baschat 2010.2010.041[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Baschat 2010.2010.041[1].pdfBaschat 2010.2010.041[1].pdf
Binder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Binder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfBinder_et_al-2018-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdf
Biometrihefte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Biometrihefte.pdfBiometrihefte.pdf
BrainSparing[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BrainSparing[1].pdfBrainSparing[1].pdf
Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfEbbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdf
Fetal Therapy 2012 ASA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Fetal Therapy 2012 ASA.pdfFetal Therapy 2012 ASA.pdf
GRIT study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/GRIT study.pdfGRIT study.pdf
Growth restricted preterm fetus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Growth restricted preterm fetus.pdfGrowth restricted preterm fetus.pdf
ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfISUOGDopplerGuidelines2013.pdf
ISUOGSafetystatement2003.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGSafetystatement2003.pdfISUOGSafetystatement2003.pdf
ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfISUOG_Safety_Statement_2011.pdf
Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfIntrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdf
Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfIs cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdf
Morales_Rosell_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Morales_Rosell_et_al-2015.pdfMorales_Rosell_et_al-2015.pdf
PORTO study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/PORTO study.pdfPORTO study.pdf
Systematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Systematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdfSystematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdf
TRUFFLE study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/TRUFFLE study.pdfTRUFFLE study.pdf
Thuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Thuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDFThuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDF
Turan2008.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Turan2008.pdfTuran2008.pdf
UOG 2001 18 583 First trimester screening.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2001 18 583 First trimester screening.pdfUOG 2001 18 583 First trimester screening.pdf
UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfUOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdf
UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfUOG 2011 tvillinger referanseområde.pdf
Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfUltrasound is not unsound salvesen and lees.pdf
Unterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Unterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdfUnterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdf
Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfUnterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdf
Vasak_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Vasak_et_al-2015.pdfVasak_et_al-2015.pdf
cruzmartines adverse outcome cpr.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/cruzmartines adverse outcome cpr.pdfcruzmartines adverse outcome cpr.pdf
history safe.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/history safe.pdfhistory safe.pdf
iugr-classification.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/iugr-classification.pdfiugr-classification.pdf
jpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/jpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdfjpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdf
risk IUFD i SGA fostre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/risk IUFD i SGA fostre.pdfrisk IUFD i SGA fostre.pdf
systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfsystematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdf
uog13415late SGA og placenta funn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/uog13415late SGA og placenta funn.pdfuog13415late SGA og placenta funn.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.