Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Kurs, 6. - 7. april 2017, Kvinneklinikken

Kurs over 2 dagar med teoretisk innføring i ultralyd fysikk, biometri og doppler undersøking, med påfølgande praktiske øvingar i mindre grupper.

Målgruppa for kurset er legar i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdommar samt ferdige spesialistar. Det kan og vere av interesse for allmennlegar. 

Kurset gir godkjende og tellande timar i spesialistutdanninga (Fødselshjelp og kvinnesjukdommar) og kurset arrangerast i samarbeid med Den norske legeforening, koordinatorkontoret.

Program for kuset

Program 6. april

09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning, Cathrine Ebbing
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll, Synnøve Lian Johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen, Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat  Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis, Svein M Skulstad
14:30-15:30 Praktiske øvelser
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon, Alle, (Alexander, Ragnar)

Program 7. april

09.00-09.35 A. Uterina, Knut Bakke
09.35-10.30 Praktiske øvelser    
10.30-11.00 A. Cerebri media, Cathrine Ebbing
11.00-12.00  Praktiske øvelser    
12.00-13.00  Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus, Jørg Kessler
13.30-14.30 Praktiske øvelser    
14.30-14.45 Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR), Synnøve Lian Johnsen
15.15-16.30 Kasuistikker, (Jørg, Cathrine, David, Alexander)

Oppsummering, evaluering og slutt

Når og kor

Tid
6. - 7. april 2017
Stad
Kvinneklinikken
  
Arrangør
Kvinneklinikken KK
Kvinneklinikken og Den norske legeforening 

Kursleder

Cathrine Ebbing

Kurskomite

Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Ragnar Sande (SUS), Knut Bakke, Svein Magne Skulstad ( Blodbanken), Hilde Skorve (Voss), Alexander Vietheer, Cathrine Ebbing

Kurspresentasjoner

AU Doppler 170406.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/AU Doppler 170406.pdfAU Doppler 170406.pdf
BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdfBJOG 2009 116 424 Gudmundsson.pdf
BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdfBMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdf
Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdfBahlmann_2012_Ultraschall_uterina.pdf
Baschat 2010.2010.041[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Baschat 2010.2010.041[1].pdfBaschat 2010.2010.041[1].pdf
Biometrihefte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Biometrihefte.pdfBiometrihefte.pdf
Biometry_andDoppler.xlshttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Biometry_andDoppler.xlsBiometry_andDoppler.xls
BrainSparing[1].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/BrainSparing[1].pdfBrainSparing[1].pdf
Dopplerfysikk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Dopplerfysikk.pdfDopplerfysikk.pdf
Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdfEbbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology.pdf
Fetal Therapy 2012 ASA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Fetal Therapy 2012 ASA.pdfFetal Therapy 2012 ASA.pdf
GRIT study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/GRIT study.pdfGRIT study.pdf
Growth restricted preterm fetus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Growth restricted preterm fetus.pdfGrowth restricted preterm fetus.pdf
ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGDopplerGuidelines2013.pdfISUOGDopplerGuidelines2013.pdf
ISUOGSafetystatement2003.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOGSafetystatement2003.pdfISUOGSafetystatement2003.pdf
ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/ISUOG_Safety_Statement_2011.pdfISUOG_Safety_Statement_2011.pdf
Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Intrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdfIntrauterinveksthemming_NGF_veileder.pdf
Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Is cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdfIs cerebroplacental ratio a marker of impaired fetal growth.pdf
MCA Doppler ul kurs 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/MCA Doppler ul kurs 2016.pdfMCA Doppler ul kurs 2016.pdf
MCA Doppler ul kurs 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/MCA Doppler ul kurs 2017.pdfMCA Doppler ul kurs 2017.pdf
Morales_Rosell_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Morales_Rosell_et_al-2015.pdfMorales_Rosell_et_al-2015.pdf
PORTO study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/PORTO study.pdfPORTO study.pdf
Systematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Systematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdfSystematic review of the utility of the fetal cerebroplacental.pdf
TRUFFLE study.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/TRUFFLE study.pdfTRUFFLE study.pdf
Thuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Thuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDFThuring 2013 UA Doppler og audio-analyse.PDF
Turan2008.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Turan2008.pdfTuran2008.pdf
UOG 2001 18 583 First trimester screening.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2001 18 583 First trimester screening.pdfUOG 2001 18 583 First trimester screening.pdf
UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdfUOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina.pdf
UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/UOG 2011 tvillinger referanseområde.pdfUOG 2011 tvillinger referanseområde.pdf
Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Ultrasound is not unsound salvesen and lees.pdfUltrasound is not unsound salvesen and lees.pdf
Unterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Unterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdfUnterscheider J, Doppler deterioration in IUGR.pdf
Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Unterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdfUnterscheider J, progressive Doppler deterioration_IUGR.pdf
Vasak_et_al-2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/Vasak_et_al-2015.pdfVasak_et_al-2015.pdf
cruzmartines adverse outcome cpr.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/cruzmartines adverse outcome cpr.pdfcruzmartines adverse outcome cpr.pdf
history safe.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/history safe.pdfhistory safe.pdf
iugr-classification.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/iugr-classification.pdfiugr-classification.pdf
jpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/jpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdfjpm-2013-0128.CPR histopathologi.pdf
risk IUFD i SGA fostre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/risk IUFD i SGA fostre.pdfrisk IUFD i SGA fostre.pdf
systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/systematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdfsystematic rev neurodevelopmental SGA_termin.pdf
uog13415late SGA og placenta funn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs vekst Doppler/uog13415late SGA og placenta funn.pdfuog13415late SGA og placenta funn.pdf