HELSENORGE

Vårseminar 2022 - Perinatalkomitéen i Helse vest

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Vårseminar onsdag 25. mai om aktuelle utfordringar innan feltet.

Program

Program
08.30 – 09.00 Registrering.
Kaffe / te / ganefryd
09.00 – 09.10 Velkommen.
Presentasjon av Perinatalkomitéens medlemmer
09.10 – 09.30

Håndtering av overtid
Overlege Philip von Brandis, Kvinneklinikken SUS

09.30 – 10.00

«Simulering innen nyfødtresuscitering:- hvem, hva og hvor ofte?»
PhD kandidat/seksjonsoverlege Joanna Haynes, 
anestesiavdelingen, SUS

10.00 – 10.15 Beinstrekk
10.15 – 11.00 Kasuistikkar fra Perinatalkomiteen
11.00 -  12.00 Lunsj
12.00 – 12.30

Søvn i nyfødtalderen
Overlege Karoline Lode, nyfødt, SUS

12.30 – 13.15

Samsoving
Trond Markestad, professor em, UIB
Arne Stray-Pedersen,professor, avd.for patologi, OUS

13.15 – 14:15

Barseldepresjon; en mammas historie
Mamma Marthe Austegard
Psykiater Signe K. Dørheim

14.15 – 14.35 Pause med frukt / kaffe / te
14.35 – 15.25 Kasuistikker fra Perinatalkomiteen
15.25 – 15.30 Avslutning

* Med atterhald om endringar i programmet

Fann du det du leita etter?