Utreisekurs

Kurs, 31.05.2017, Internasjonalt samarbeid

Avdeling for Internasjonalt samarbeid held utreisekurs for tilsette som skal reise ut i prosjekta våre.

I utgangspunktet skal kurset vere eit tilbod til tilsette på HUS, men vi oppfordrar medfølgende ektefelle/partner å bli med. Kurset tek for seg følgjande tema: 

  • Formål med internasjonalt arbeid
  • AIS sin rolle
  • Retningslinjer for FK prosjekt
  • Stressmestring
  • Infrastruktur og utstyr i Afrika
  • Reisemedisin
  • HMS for utstasjonerte
  • Erfaringar frå tidlegare deltakarar


Påmelding skjer via Læringsportalen for tilsette, men du kan også sende oss ein e-post om du ynskjer å delta. 

Når og kor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Internasjonalt samarbeid