Utenforskap i skole og idrett – Hvordan få alle med?

Fagseminar , 14.03.2018 , Barne- og ungdomsklinikken

Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

Program

08.30 - 09.00   Registrering/oppsetting av postere

09.00 - 09.15   Velkommen v/leder for EBU, Torhild Vedeler

09.15 - 09.45   «Barn med overvekt - barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet» v/Hanna Flækøy Skjåkødegård

09.55 - 1025   «Om vi verkeleg meinte folkehelse – kva gjorde vi då?»
v/Arne Klyve, samfunnsviter og seniorrådgiver i Bergensklinikkene

10.25 - 10.45   Pause med enkel Jympa  (Cathrine Nøttingnes)

10.45 - 11.15   «LIMprosjektet (Lekseridrettmat)» v/Arild Hovland - leder i Trane og Mimi Bjerkestrand, rektor ved Slettebakken skole.

11.25 - 11.55   «Verdien av treningskontakt for barn og unge med ulike utfordringer». En treningskontakt, en foresatt og en idrettsleder forteller.
v/Gunn Hilde Øymo - fagkonsulent Hordaland idrettskrets

12.00 - 13.00   Lunsj

13.00 - 15.15   Frie foredrag (program kommer)

15.15 - 15.30   Avrunding v/Gottfried Greve

15.30 - 16.00   Mulighet for summing om nye prosjekter og omvisning for dem som ønsker.

Pris

Pris (bevertning etc.) for deltakere som ikke bidrar med poster eller foredrag er kr. 250,-.

Påmelding

Påmelding innen 5. mars 2018.

Påmelding til fagseminaret

 

Vi gleder oss til å se deg på seminaret, velkommen!
Gottfried Greve
På vegne av Energisenteret for barn og unge

Når og kor

Dato
14.03.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Stad
Barne- og ungdomssjukehuset
Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15 (BUS1)
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
Energisenteret for barn og unge 
Kontakt
Gottfried Greve
Telefon: 995 81 464
gottfried.greve@helse-bergen.no 

Torhild Næss Vedelser
Telefon: 928 08 867
torhild.ness.vedeler@helse-bergen.no
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.