Utenforskap i skole og idrett – Hvordan få alle med?

Fagseminar , 14.03.2018 , Barne- og ungdomsklinikken

Energisenteret for barn og unge (EBU), Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

Program

08.30 - 09.00   Registrering/oppsetting av postere

09.00 - 09.15   Velkommen v/leder for EBU, Torhild Vedeler

09.15 - 09.45   «Barn med overvekt - barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet» v/Hanna Flækøy Skjåkødegård

09.55 - 10.25   «Om vi verkeleg meinte folkehelse – kva gjorde vi då?»
v/Arne Klyve, samfunnsviter og seniorrådgiver i Bergensklinikkene

10.25 - 10.45   Pause med enkel Jympa  (Cathrine Nøttingnes)

10.45 - 11.15   «LIMprosjektet (Lekseridrettmat)» v/Arild Hovland - leder i Trane og Mimi Bjerkestrand, rektor ved Slettebakken skole.

11.25 - 11.55   «Verdien av treningskontakt for barn og unge med ulike utfordringer». En treningskontakt, en foresatt og en idrettsleder forteller.
v/Gunn Hilde Øymo - fagkonsulent Hordaland idrettskrets

12.00 - 12.45   Lunsj

12.45 - 15.45   Frie foredrag


12.45   Kroppsøving Årstad vgs. v/ Lisbeth Doksæter, Kroppsøvingslæreer Årstad vgs

13.00   "Delta 2022" - Nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt v/ Lars Kristian Dalen, Leder Hab/rehab, Beitostølen Helsesportsenter

13.15   AktiVane v/ Grethe Hillestad, Prosjektansvarlig i Norges idrettsforbund 

13.30   Betre saman. Idrett + kommune = meistring v/ Irene Kjønnerød, Frisklivs-og meistringskoordinator i Fjell kommune 

13.45   MEGA-for alle, inkludering av barn og unge i idrettslag v/ Ida Oline Lillealtern, Daglig leder i Idrett Bergen Sør

14.55   Utrustet Ung – Forebyggende aktivitetstilbud til utsatte ungdomsgrupper v/ Even Haganes, Ressurskoordinator iIdrett Bergen Sør  

14.10   Idrettscampus Bergen - Styrke i samspill v/Randi Marie Bentsen, Daglig leiar i Idrettscampus Bergen 

14.25   PAUSE

14.45   Auka deltaking som mål i rehabilitering av barn som er behandla for hjernesvulst v/ Christine Rogne, Prosjektmedarbeidar og samhandlingskoordinator i Røde Kors, Haugland Rehabiliteringssenter 

15.00   VoV, TAG og FAST; 8-14 uker med fokus på fysisk aktivitet til barn og unge med psykiske  lidelser v/ Paul Jochim Block Thorsen og Martin H. Solberg, Overlege og sykepleier ved PBU

15.15   Inkludering og idrettslede - Idrett for alle v/ Elise Barsnes, Klubbutvikler Inkludering Hordaland idrettskrets 

15.30   Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet v/ Viggo Krüger, Musikkterapeut/1. amanuensis II ved Aleris Omsorg/Griegakademiet 

15.45   Avrunding v/ Gottfried Greve

16.00   Mulighet for summing om nye prosjekter og omvisning for dem som ønsker.

Pris

Pris (bevertning etc.) for deltakere som ikke bidrar med poster eller foredrag er kr. 250,-.

Påmelding

Påmelding innen 7. mars 2018.

Påmelding til fagseminaret

 

Vi gleder oss til å se deg på seminaret, velkommen!
Gottfried Greve
På vegne av Energisenteret for barn og unge

Når og kor

Dato
14.03.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00
Stad
Barne- og ungdomssjukehuset
Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15 (BUS1)
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
Energisenteret for barn og unge 
Kontakt
Gottfried Greve
Telefon: 995 81 464
gottfried.greve@helse-bergen.no 

Torhild Næss Vedeler
Telefon: 928 08 867
torhild.ness.vedeler@helse-bergen.no
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.