Urinsyregikt

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen 
  • Meistre livet med diagnosen betre 
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon


Tid 2021

  • Dato kjem 


Pris

Eigendel etter gjeldande takstar (skal skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Ein enkel lunsj er inkludert.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Dersom du har behov for å ha nokon med deg skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising til lærings- og meistringskurs (pdf) 
 
For å kunne delta på kurset, må man ha henvisning fra lege. Henvisningen sendes til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Urinsyregikt"

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
  
Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.  
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

For ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med 
Jane Trengereid, 55 97 54 00
jane.trengereid@helse-bergen.no

Du vil få stadfesting på tildelt plass. 
 

For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515  www.pasientreiser.no:

  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.