Ungdomspasienten

Kurs , 27.03.2019 , Barne- og ungdomsklinikken, Forskings- og utviklingsavdelinga

Det er påvist en sammenheng mellom helsepersonells kommunikasjon med ungdom og i hvor høy grad ungdom følger avtalt behandling.

God kommunikasjon med ungdom er vesentlig for at en ungdomsvennlig helsetjeneste ivaretar ungdommenes helserettigheter og er helsefremmende.

Internasjonale studier viser blant annet at ungdom ønsker at helsepersonell respekterer og kommuniserer direkte med dem, de ønsker individuell og utviklingstilpasset informasjon og innflytelse på beslutninger om egen behandling.

Gjennom kurset vil deltakerne få en innføring i ungdomsmedisin som fag, gjennomgå teori og praktiske øvelser i den psykososiale anamnese, og oppnå økt kompetanse i å kommunisere med ungdomspasienter.

Program

09:00-09.15: Velkommen
09:15-10:00: Ungdomsmedisin ved Rigshospitalet i København
10:00-10:15: Pause
10:15-11:00: Den selvstendige samtalen med ungdom
11:00-11:30: Kommunikasjon med unge og den psykososiale anamnese
11:30-12:00: Lunsj
12:00-12:45: Øvelser i den psykososiale anamnese
12:45-13:00: Pause
13:00-13:45: White og Viners fem tips til motivasjon og atferdsendring
13:45-14:00: Pause
14:00-15:00: Cases inkludert taushetsplikt, foreldre, ansvar og organisering.
15:00-15:30 Oppsummering. Veien videre.

Forelesere

Kirsten Boisen, pediater ved Rigshospitalet i København.
Arbeider med unge med alvorlige og kroniske sykdommer. Ansvarlig for undervisningen i kommunikasjon og for innsamling, utvikling og formidling av området ungdomsmedisin.

Pernille Grarup Hertz, sykepleier, master i kommunikasjon.
Arbeider med transisjon, jobber med ungdom i ungdomspolikinikken ved Rigshospitalet i København.
Kursleder for Ungeambassadør Uddannelsen.

Pris

Eksterne deltagere: 500,-. Dette betales ved påmelding.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 19. mars 2019.

Meld deg på via denne linken

Når og kor

Dato
27.03.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Storstuen
 
Arrangør
Forskings- og utviklingsavdelinga, Barne- og ungdomsklinikken
 
Kontakt
Ida Jansrud Hammer
482 14 858
ida.jansrud.hammer@helse-bergen.no


 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.