Ulcerøs colitt

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

Tid 2021

Kurset går over to dagar, kl. 10.00 - 15.00.

  • Dato kjem

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar for pasientar, kan skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort. Gratis for pårørande. Enkel lunsj blir servert.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen legeog melde deg på e-post eller telefon. Meld frå til fastlegen om du treng sjukemelding. Pårørande treng ikkje tilvisning.

Påmeldingsfrist 

14 dagar før kursstart.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Du må også sende påmelding på e-post til opplaering@helse-bergen.no eller på telefon 55 97 30 13. Ver vennleg å meld frå om pårørande også deltar.

Ver venleg å meld frå om spesielle behov eller andre forhold det må tas hensyn til.


Send tilvising til

Lærings- og meistringssenteret i Bergen 
Ulriksdal 2
5009 Bergen


Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
Tilbodet er utviklet av Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Landsforeningen mot  
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
E-post: lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket noen kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta.

Reise må bestillast gjennom:
Pasientreisekontoret - telefon 05515

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.


 

Fann du det du leita etter?