HELSENORGE

Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

Kurs for pasientar med uavklarte smerter i kjeve / ansiktet og deira pårørande.

Målsetting

  • kunnskap om sjukdom og behandling
  • treffe andre i samme situasjon
  • inspirasjon til mestring og selvhjelp vedlivsstilsendring


Kurset går over 8 veker. Første og siste kursdag er oppmøtekurs. Dei andre dagane er digitale kurs.

Fann du det du leita etter?