HELSENORGE

Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

Kurs for pasientar med uavklarte smerter i kjeve / ansiktet og deira pårørande.

Målsetting

  • kunnskap om sjukdom og behandling
  • treffe andre i samme situasjon
  • inspirasjon til mestring og selvhjelp vedlivsstilsendring


Kurset er en kombinasjon av to oppmøtedagar og to digitale bolkar på 90 minutter kvar.

Fann du det du leita etter?