Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

Kurs, Kjevekirurgisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasienter med uavklarte smerter i kjeve/ ansiktet og deres pårørende.

Målsetjing

  • kunnskap om sjukdom og behandling
  • treffe andre i samme situasjon
  • inspirasjon til mestring og selvhjelp ved livsstilsendring

Læringsmetoder: Foredrag, erfaringsutveksling og annet


Kurset har fokus på følgende tema:
Fakta om uavklarte smerter i kjeve og ansiktet, behandling, erfaringsutveksling og mestring. Kurset gir anledning til dialog og samtale med fagpersoner og mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Tverrfaglig program.

Tid 2021


Kurset går over 2 dager

  • Onsdag 14. april kl. 10.45 - 16.00 og torsdag 15. april kl. 09.00 - 15.00 - digitalt kurs
  • Onsdag 27. oktober kl. 10.45 - 16.00 og torsdag 28. oktober kl. 09.00 - 15.00

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar – kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. gi beskjed ved påmelding dersom du trenger spesialkost eller har allergier

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding: 

For å delta kreves henvisning fra lege. Pårørende (1stk) oppfordres til å delta – dette må føres i samme henvisning. Henvisningen sendes til Haukeland Universitetssykehus, Kjevekirurgisk avdeling/Nasjonalbehandlingstjeneste for uavklarte smerter i kjeve og ansikt (NBT), Postboks 1400, 5021 Bergen. Merk konvolutten med navn på kurset. Ved evt behov for sykemelding må du kontakte fastlegen din. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. Vennligst gi tilbakemelding på antall kursdeltagere innen fastsatt frist til www.helsenorge.no.

Avbestilling senest 24 timer før kurs. Dersom du ikke møter til avtalt kurs, krever sykehuset en egenandel etter gjeldende satser. Dette gjelder også om du har frikort.

 

Kursarrangører:

Læringstilbudet er utviklet og arrangeres av NBT ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus i samarbeid med Seksjon for smertebehandling og palliasjon, brukerrepresentant og Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

 

Kostnader:

Reise-, kost- og overnattingsutgifter til legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel.  Reise og hotell må bestilles selv gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no  snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
Ulriksdal helsepark
Lærings- og mestringssenteret i Bergen,
Ulriksdal Helsepark, 4. etasje
Ulriksdal 2, 5009 Bergen
 
Arrangør
Kjevekirurgisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
 
Fann du det du leita etter?