Tuberkulose- en historisk sjukdom med ny aktualitet

Fagdag, 06.02.2020

Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som på ulike nivå jobber- og / eller har interesse for tuberkulose.

Målet med fagdagen er utveksling av kunnskap og erfaring om tuberkulose, samt styrke samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i tuberkulosearbeidet.

Program

6. februar 2020 kl 08:30 – 15:30

 • 08:30 – 09:00 Kaffe og registrering
 • 09:00 – 09:10 Åpning av fagdagen v/Kristin Cotta Schønberg, Ass. Fylkeslege i Vestland
 • 09:10 – 09:55 Tuberkulose – historisk perspektiv v/Ole Didrik Lærum, professor
 • 09:55 – 10:40 Hva er tuberkulose? v/Tehmina Mustafa, overlege Lungeavdelingen, HUS/professor
  UiB
 • 10:40 – 10:50 Kaffepause
 • 10:50 – 11:15 Tuberkulosediagnostikk v/Heidi Syre, overlege v/avd. for medisinsk mikrobiologi, SUS
 • 11:15 – 11:45 Tuberkulosescreening i kommunen v/Kari Øystese, smittevernoverlege i Bergen
  Kommune
 • 11:45 – 12:30 Lunsj
 • 12:30 – 13:40 MDR- og ekstrapulmonal tuberkulose v/Bjørn Blomberg, overlege infeksjonsmedisinsk
  seksjon og Øystein Power, overlege v/infeksjonsmedisinsk seksjon
 • 13:40 – 13:50 Kaffepause
 • 13:50 – 14:10 Hvor smittsom er tuberkulose i et lavendemisk miljø? Et pågående masterprosjekt
  v/Rut E. H. Hanstveit, masterstudent, spesialsykepleier, Lungeavdelingen, HUS
 • 14:10 – 14:50 Tuberkulose i Norge og verden v/Trude Arnesen, overlege ved FHI)
 • 14:50 – 15:10 Tuberkulosekoordinator sin rolle v/Haldis Kollbotn,
  tuberkulosekoordinator/helsesykepleier v/Helse Bergen
 • 15:10 – 15:30 Oppsummering/spørsmål 

Påmeldingsfrist: 13.01.2020 kl. 23:00

Når og kor

Dato
06.02.2020 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Fann du det du leita etter?