HELSENORGE

Tinnitus oppfølging

Oppfølging fra Tinnitus 1 med fokus på  kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege for å delta på kurset. 

Ver vennleg å melde meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.


Gruppebasert opplæringstiltak.

Målgruppe

Kurset er for deg som har deltatt på Tinnitus 1 og dine pårørande.

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Psykolog, audiopedagog og brukermedvirker. 

Presentasjonar


 


 

Fann du det du leita etter?