Tinnitus - oppfølging

Kurs, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

Målsetjing

Deltakarane skal 

  • Få kunnskap om følgeproblem ved tinnitus 
  • Lære sjølvhjelpsteknikkar og meistringsstrategiar for å handtere følgeplager av tinnitus 
  • Møte andre i same situasjon og dele erfaringar med desse

Kurslokalet har teleslynge. Meld fra om behov for skrive- eller teiknspråktolk.

Tid 2021

Kurset går over ein dag.

Dato kjem

Vi tar atterhald om tilstrekkeleg tal på deltakarar og vi tar atterhald om at det kan kome endringar i programmet. 

Pris 

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert.   

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Dette tilbodet går til dei som har gjennomført Tinnitus del 1. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av ØNH/Høyresentralen, Statped Vest, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund HLF Hordaland og Bergen Døvesenter i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Legetilviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret , telefon 05515, så snart som mogleg etter innkalling. Ta vare på kvitteringar. Pårørande kan også få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal følge. 

Fann du det du leita etter?