HELSENORGE

Tinnitus

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge.
Meld frå om behov for skrive- eller teiknspråktolk.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege for å delta på kurset. 

Ver vennleg å melde meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.


Gruppebasert opplæringstiltak.

Målgruppe

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog, brukermedvirker, fysioterapeut og nevropsykolog. 

PresentasjonarFann du det du leita etter?