HELSENORGE

Tilnærming og møte med pasienter med CFS/ME - oppfølging i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Konferanse, 02.11.2017, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Konferansen har som formål å være en arena for kunnskapsbasert informasjon om forsking og erfaring og brukererfaringer innen feltet:
  1. Å være møteplass mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i regionen.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om forsking og erfaring i regionen, og stimulere til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Påmelding

Meld deg på konferansen

Gratis konferanse

Helse Vest RHF dekker konferansekostnadene, det påløper derfor ingen konferanseavgift.

Program

08:30 - 09:00
Registrering - kaffe/te og bakverk

09:00 - 09:10
Velkommen til konferanse
Merethe Hustoft, Stipendiat/Nettverkskoordinator v/ Regionalt kompetansesenter for Habilitering og Rehabilitering

09:10 - 09:20
ME-foreningen sin brukarundersøkelse: ME-pasienter i møte med helsetjenesten
Assisterende generalsekretær Trude Schei, Norges ME forening

09:20 - 10:20
HABU/Helse Stavanger sitt samarbeid med kommunen
Overlege Johan A. Lund, Helse Stavanger, Fysioterapeut Else Marie Larsen, Helse Stavanger og Spesialpedagog Hege B. Haraldseid, Helse Stavanger

10:20 - 10:30
Pause

10:30 – 11:00
CFS/ME hos barn og unge. Utfordringer og samarbeid mellom skole og primærhelsetjenesten.
Overlege Ingrid Helland, Nasjonalt kompetansetjenesten for CFS/ME

11:00 - 11:20
Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov
Fagkonsulent Karen Leine Bjerkreim, Madla Helse og Sosialkontor, Stavanger kommune

11:20 - 12:30
LUNSJ og myldretid

12:30 - 13:15
God psykisk hjelp for barn og unge med CFS/ME
Psykologspesialist Ketil Jakobsen, BUP Orkdal St. Olavs Hospital

13:15 - 13:45
Tilnærming til pasienter med CFS/ME på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Overlege Malgorzata Tveit og fysioterapeut Bjarte Fossen, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

13:45 - 14:15
Oppfølging av barn og unge med ME, sett fra kommunal fysioterapeuts
perspektiv
Fysioterapeut Anne Siri Eiane, Fysio- og ergoterapiavdelingen, Stavanger kommune

14:15 - 14:30
Pause - kaffi/te og frukt

14:30 - 15:10
Erfaringer fra privatpraktiserende fysioterapeut
Fysioterapeut Marianne Jørgensen Svanevik, LeGym Åsane

15:10 - 15:25
Regional Kompetansenettverk for CFS/ME
Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME Helse Vest

15:25 - 15:30
Takk for i dag!

Medlemmer Regionalt Kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest

Jone Owe
Overlege i nevrologi
Nevrologisk avdeling
Ansvarlig for ME-poliklinikken
Helse Bergen
jone.furlund.owe@helse-bergen.no

Matthias Hütler
Legespesialist/avdelings-overlege, Fys med og rehab
Rehabiliteringsklinikken og ME-poliklinikken
Helse Bergen
matthias.hutler@helse-bergen.no

Anders Alme
Overlege
Barne- og ungdomsklinikken
Helse Bergen
anders.steinsvik.alme@helse-bergen.no

My D N Torkildsen
Overlege i fys.med. og rehab
Lassa rehabiliteringssenter
Helse Stavanger
my.dung.nguyen.torkildsen@sus.no

Johan Aske Lund
Overlege
Avd. barne- og ungdomshabilitering, HABU
Helse Stavanger
Johan.aske.lund@sus.no

Bjarte Stubhaug
Overlege, psykiater
Klinikk for psykisk helsevern
Helse Fonna
bjarte.stubhaug@helse-fonna.no

Are M. Lillebø
Psykolog/seksjonsleder
Læring, mestring, fysikalsk medisin og rehabilitering
Helse Førde
are.mikael.lillebo@helse-forde.no

Kari Esaiassen
Helsesøster/spesialsyke- pleier
Læring, mestring, fysikalsk medisin og rehabilitering
Helse Førde
kari.marie.olea.esaiassen@helse-forde.no

Merete Hauge
Brukerrepresentant
Regionalt brukerutvalg
meretehauge@yahoo.no

Kari Toftøy-Andersen
Brukerrepresentant
Regionalt brukerutvalg
Kari.ta@lyse.net

Merethe Hustoft
Nettverkskoordinator
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering,
Helse Bergen
Merethe.hustoft@helse-bergen.no

Når og kor

Dato
02.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Clarion Bergen Airport Hotel
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
- på vegne av Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest  
Kontaktinformasjon
Spørsmål eller tilbakemeldinger: merethe.hustoft@helse-bergen.no
Tel: 55 91 85 43 / 480 37 840
 
Fann du det du leita etter?